Bijdrage Van Raan aan Ener­gieraad


3 juni 2021

Wereldwijd worden er duurzame energierecords bereikt, daartegenover staan CO2-records.[1] Heel alarmerend, volgens ons eigen KNMI is het goed mogelijk dat de aarde in 2030 al 1,5 graad is opgewarmd.[2]

Het leek er even op dat de Europese TEN-E verordening zou regelen dat grensoverschrijdende fossiele infrastructuur in elk geval niet meer in aanmerking kan komen voor Europese subsidies. Het kabinet is van mening –: géén fossiele infrastructuur in de nieuwe TEN-E verordening. Fijn dat de staatssecretaris en de partij voor de dieren het op dit punt eens zijn.

Tot mijn verbazing blijkt er nu toch opeens een opening te worden geboden voor gas. Mogen we een toezegging dat de staatssecretaris zich hiertegen gaat verzetten?

Paradoxaal genoeg wil de staatssecretaris ook de mogelijkheden verruimen voor Shell-waterstof die met aardgas wordt geproduceerd, eufemistisch blauwe waterstof. Ze wil ook dat de EU grensoverschrijdende CCS-infrastructuur faciliteert om de CO2 die hierbij vrijkomt af te vangen en onder de grond op te slaan.

Geen fossiele infrastructuur, wel fossiel geproduceerd waterstof, hoe zit dat?

In de toekomst is er alleen plek voor groene waterstof. Is de staatssecretaris bereid om te pleiten voor een exclusieve referentie naar groene waterstof voor elektrolyse in de TEN-E verordening?

Het Internationaal Energie Agentschap heeft laatst nog gezegd dat het zoeken naar olie en gas echt onmiddellijk gestaakt moet worden en de rechter heeft Shell vorige week een forse CO2-reductieopgave opgelegd.

CCS bevordert het gebruik van fossiele brandstoffen en heeft helemaal niets te maken heeft met CO2-reductie.

CCS is duidelijk fossiele infrastructuur en toch is het in de TEN-E verordening beland. Dit is de brand blussen met benzine. Is de staatssecretaris bereid om zich ervoor in te zetten om CCS weer uit de TEN-E verordening te schrappen?

Discussies over waterstof zouden moeten gaan over de vraag op welke manier landen geschikt kunnen worden voor de grootschalige productie van groene waterstof. Zo’n discussie gaat dus vooral ook over zon en wind en water nergie. Is de staatssecretaris bereid om dit zo uit te dragen tijdens de Energieraad?

De energietransitie wordt te weinig aangevlogen vanuit de vraagkant. Niet alleen komen we niet van onze fossielverslaving af, maar we verspillen ook heel veel energie, bijvoorbeeld aan rotzooispullen en fast fashion. De vraag naar energie is nodeloos hoog. Is de staatssecretaris het ermee eens dat de meest duurzame energie, de niet opgewekte en niet gebruikte energie is? Is de staatssecretaris bereid om binnen de energietransitie de discussie aan te wakkeren over de vraag naar energie?


[1] Carbon dioxide levels in atmosphere reach record high | Pollution | The Guardian

[2] KNMI: 1,5 graad opwarming mogelijk al over negen jaar bereikt | NOS