Bijdrage Van Raan aan debat over regionale lucht­havens


8 juni 2022

Voorzitter,

Van wie is de lucht boven ons eigenlijk? Die vraag ligt ten grondslag aan alles wat we bespreken vandaag. Want welk recht hebben luchthavens en vliegtuigmaatschappijen eigenlijk om mensen uit hun slaap te houden? Om de gezondheid zo te schaden? De klimaatcrisis te verdiepen. En waarom blijft deze regering dat zogenaamde recht zo snel weggeven aan de luchtvaartsector sector?

Gaan we een fatsoenlijke natuurvergunning regelen? Gaan we stikstof reduceren? Gaan we de uitstoot fijnstof en hoeveelheid lawaai verminderen? Gaan we de ongeveer 4 miljard liter kerosine verbranding per jaar aanpakken?

Nee, de VVD vraagt een debat aan om te zorgen dat we deze absurde situatie breder uitsmeren over het land.

Voortaan mogen van de VVD alle inwoners van het land slaapproblemen ervaren door vliegtuiglawaai en longproblemen krijgen door fijnstof. Geen broodnodige krimpluchtvaart, maar meer luchtfietserij. En de minister laat het in zijn brief van 31 mei over aan de regio’s.

Even de feiten.

Er is geen natuurvergunning voor: Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport én Eindhoven Airport. Er zijn luchthavenbesluiten nodig voor Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde. Geen enkele zichzelf respecterende industrie die zo massaal de wet ontduikt omdat kabinetten Rutte dat wel goed vonden. Waarom wordt er niet ingegrepen waar de benodigde vergunningen ontbreken? Omdat de minister er geen zin in heeft.

Laten we de economische rampgebieden eens aflopen.

Maastricht Aachen Airport:
Geen vergunningen. Vier honderdduizend euro om dakpannen bij omwonende vast te schroeven en ruim 40 miljoen om de baan te renoveren. In het Limburgs Parlement werd besloten dat er voor het einde van het jaar een realistische businesscase moet liggen. Mét bijdrage van het Rijk. Acht de minister enige businesscase realistisch? En kan hij beloven dat hij hier geen cent belastinggeld meer aan besteed?

Rotterdam de Hague Airport:
Geen vergunningen. Den Haag kan nauwelijks bouwen vanwege stikstof. Waarom denkt deze minister dan wel dat er tussen Rotterdam en Den Haag een luchthaven van een natuurvergunning voorzien kan worden? En wat vind de minister van het feit dat de gemeente Rotterdam en de bewonersvertegenwoordigers, uit het participatieproces is gestapt omdat het alleen maar 3 groeiscenario omvat? Is de minister bereid het gevraagde krimpscenario alsnog op te dragen of moeten burgers dat zelf ontwikkelen en bekostigen?

Groningen Airport Eelde:
Deze luchthaven had uiterlijk op 1 november 2014 een luchthavenbesluit moeten hebben en dat heeft ze niet. Nu moet dat er op aandringen van de Raad van State uiterlijk eind 2024 liggen. Kan de minister aangeven waarom hij een bedrijf dat jarenlang geen stap gezet heeft om zijn papierwerk op orde te krijgen nog zo veel tijd wil geven? En kan de minister, na de flinke tik op de vingers van de Raad van State, überhaupt wel ruimte geven voor meer vluchten op Groningen Airport. Graag een duidelijk antwoord.

Eindhoven Airport:
Geen natuurvergunning. En met Natura 2000 gebieden op 3, 15 en 30 km afstand lijkt me ook hier de kans klein dat die er snel ligt. Gaat het kabinet handhaven?

En tot slot, Lelystad Airport:
Hoe vind de minister het dat hij gesommeerd en mogelijk zelfs aangeklaagd wordt door zijn eigen staatsdeelneming? En wat vind hij inhoudelijk van de kolderieke redenering dat omdat ze nou eenmaal vaker sjoemelde met de rekenmethode het geen gesjoemel meer zou zijn maar gewoon de ‘op dat moment geldende’ methode?

Zoals u ziet, voorzitter, ook als we regionaal kijken zien we het klassieke luchtvaartbeeld.
Weinig is op orde en grenzen worden genegeerd of weggesjoemeld.

Ondertussen helpen VVD en de infrastructuur minister in het verder privatiseren van de lucht die eigenlijk van ons allemaal is, met de belofte dat het in de luchtvaartnota allemaal goed komt.

Steeds minder mensen geloven nog in dat sprookje, voorzitter, krimp luchtvaart en de lucht is van ons allemaal.