Bijdrage Van Raan aan debat over online veiligheid en cyber­se­curity


15 september 2022

Voorzitter,

Vlak voor de zomer nam deze Kamer met overgrote meerderheid een motie aan van mijn hand over het instandhouden van end-to-end encryptie. Dat was een duidelijke boodschap van de Kamer.
Bij de stemmingen vroeg ik toen om een reactie van het kabinet op het aannemen van die motie maar die reactie hebben we nog altijd niet mogen ontvangen.
Zeker omdat het kabinet de motie ontraden had wil ik die reactie toch graag hebben.

Kan de minister dus een reactie geven en kan de minister ook aangeven hoe zij deze motie een vervolg gaat geven? Want het is denk ik belangrijk nog te wijzen op de precieze verwoording van de motie. Die bevat namelijk een passief deel, waar gevraagd wordt om als er EU voorstellen voorliggen die encryptie ondermijnen dat niet te steunen. Maar er zit ook een actief deel in. De motie vraagt de regering om end-to-end encryptie in stand te houden. En dat kan ook actieve inzet vragen.

Dus is de minister bereid om bijvoorbeeld in Europa actief steun te zoeken bij andere landen voor het verzet tegen het plan van de Europese Commissie dat automatische controle van alle communicatie wil? En hoe reageert de minister op de directrice van het Expertisebureau Online Kindermisbruik die aangeeft dat dit voorstel niet proportioneel is? En wat is de reactie van de minister op het standpunt van de gezamenlijke Europese privacy waakhonden die eigenlijk hetzelfde zeggen?

En als zij deze expert analyses niet deelt kan zij dan aangeven waarom niet?

Want ook het eigen adviesorgaan, de Cyber Security Raad, stelt dat de minister en het kabinet een andere benadering moeten kiezen rondom end-to-end encryptie. Het kabinet moet zich niet langer richten op het ondermijnen van end-to-end maar juist meer kijken naar alternatieven. Ziet de minister onze motie ook als mandaat om die focus inderdaad te verleggen en kabinetsbreed geen beleid meer te voeren dat end-to-end ondermijnt of negeert?

Want wie is er eigenlijk binnen het kabinet verantwoordelijk voor de brede uitvoering van dat standpunt? Door vragen van de Partij voor de Dieren werd begin 2019 al duidelijk dat de gegevenswisseling in de zorg niet end-to-end versleuteld is en de minister van VWS daar toch mee doorgaat. Welke minister zit er dan in het kabinet die daarop ingrijpt?

Interessant voor jou

Bijdrage Van Esch aan debat over ruimtelijke ordening

Lees verder

Bijdrage Van Raan aan debat over vliegveiligheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer