Bijdrage Van Raan aan debat over begroting Buiten­­landse Handel en Ontwik­­ke­­lings­sa­­men­werking (Tweede Termijn)


2 december 2020

Voorzitter.

Tijdens het notaoverleg ‘Behoud het Woud’ eerder deze week, pleitte ik voor een verbod op de import van ontbossingsproducten en het opstellen van due diligence vereisten voor financiële instellingen. Op aanraden van de minister hebben we onze moties hierover aangehouden, met de belofte dat ze zich hier de komende maanden voor zal inzetten, weliswaar op Europees niveau. Dit is goed voorzitter, maar het is nog beter om dit nu al te regelen hier in Nederland. De situatie vraagt namelijk om uiterste urgentie. En elke dag dat wij dit niet regelen lijden de dieren, de inheemse volkeren en met name de vrouwen en meisjes. Daarom voorzitter, de volgende moties:

Motie Van Raan/Alkaya over de onder­han­de­lingen over het EU-China-inves­te­rings­verdrag beëin­digen

Motie Van Raan c.s. over een sterkere borging van vrou­wen­rechten en gender­ge­lijkheid in het imvo-beleid

Voorzitter. In haar schriftelijke beantwoording erkent de minister dat er een verband bestaat tussen het afnemen van de biodiversiteit en de leefomgeving voor (wilde) dieren en de kans op het ontstaan van nieuwe infectieziekten, zoals corona. We zijn verheugd om te constateren dat de minister zich aansluit bij iets wat de Partij voor de Dieren al jaren roept. Deze vernietiging van de leefomgeving van zowel dier als mens, noemen wij ecocide. En niet alleen wij, want steeds meer mensen sluiten zich aan bij wat de Partij voor de Dieren al jaren roept: ecocide moet strafbaar gesteld worden. Gisteren zagen we een publicatie in Trouw, landen als Vanuatu en de Malediven vroegen hier vorig jaar al aandacht voor in het Internationaal Strafhof en overwegen zelfs een amendement in te dienen om ecocide toe te voegen aan het Statuut van Rome en eerder dit jaar riep president Macron op tot het vormen van een internationale coalitie om dit op mondiale schaal te regelen. As we speak is een team van topjuristen bezig met het uitwerken van de juridische definitie van ecocide. Het is dan ook tijd dat ook Nederland, een land dat zowel in eigen land als elders op de wereld medeschuldig is aan ecocide, gehoor geeft aan deze dringende internationale oproepen. Daarom brengen wij vandaag een motie in stemming die de minister verzoekt om een inventariserend onderzoek naar ecocide.

Interessant voor jou

Bijdrage Van Raan aan notaoverleg nationaal groeifonds

Lees verder

Bijdrage Van Esch over een circulaire economie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer