Motie Van Raan c.s. over een sterkere borging van vrou­wen­rechten en gender­ge­lijkheid in het imvo-beleid


2 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vrouwen vaak een zwakkere positie hebben in internationale waardeketens en meer te lijden hebben onder mensenrechtenschendingen door bedrijven dan mannen,

constaterende dat dit bijvoorbeeld blijkt uit het rapport van ActionAid dat aantoont dat palmolieproducenten in Guatemala de positie van vrouwen verder in het geding brengen en dat Nederland hieraan bijdraagt door 43% van alle palmolie die in Guatemala geproduceerd wordt te importeren,

constaterende dat de versterking van de positie van vrouwen en meisjes een van de speerpunten van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerkingen is maar geringe aandacht krijg in de hoofdlijnen van de IMVO-beleidsnota,

verzoekt de regering om vrouwenrechten en gendergelijkheid steviger te borgen in de verdere uitwerking van het IMVO-beleid en hierover te rapporteren aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Van den Hul
Van den Nieuwenhuijzen


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

PVV, FVD, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Raan/Alkaya over de onderhandelingen over het EU-China-investeringsverdrag beëindigen

Lees verder

Motie Van Raan/Laçin: hogere vliegbelasting voor veelvliegers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer