Motie Van Raan/Alkaya over de onder­han­de­lingen over het EU-China-inves­te­rings­verdrag beëin­digen


2 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat China en de EU van plan zijn om op korte termijn een investeringsverdrag af te sluiten,

overwegende dat China inzet op het opnemen een ISDS-clausule, wat zou betekenen dat Chinese multinationals in Europa verregaande rechtsbescherming krijgen bovenop de bestaande Europese rechtsbescherming,

overwegende dat dit de machtspositie van Chinese multinationals ten opzichte van de EU-lidstaten in bijvoorbeeld de Europese energie- en telecomsector fors zal versterken,

overwegende dat Chinese multinationals in hoge mate door de Chinese overheid gecontroleerd worden,

verzoekt de regering aan de Europese Commissie duidelijk te maken dat Nederland tegen dit verdrag is, en daarbij dringend te verzoeken de onderhandelingen over het EU-China-investeringsverdrag te beëindigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Alkaya


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

CDA, FVD, D66, VVD, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Van Esch/Wassenberg over scenario's voor het uitfaseren van gas- en zoutwinning

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over een sterkere borging van vrouwenrechten en gendergelijkheid in het imvo-beleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer