Bijdrage Van Kooten aan AO Paarden


3 oktober 2018

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Een paard is geen fiets. Een eigenaar mag een paard ook niet behandelen als een fiets die je na gebruik weer terugzet in de stalling, zo schrijft Jantine Leeflang in de NRC van 1 mei 2018. Daar sluit de Partij voor de Dieren zich van harte bij aan. Deze sociale kuddedieren staan uren, soms zelfs dagenlang in krappe boxen waarin ze amper kunnen bewegen en geen andere paarden kunnen zien of aanraken. Het is dikwijls lastig voor het paard om te kunnen liggen. Beweging krijgen ze niet genoeg. Sommige paarden lijden chronisch honger. Dier&Recht concludeert dat in 85% van de gevallen het welzijn van de paarden in maneges onvoldoende of ronduit slecht is. Kortom, schokkende ontdekkingen waaruit conclusies moeten worden getrokken.

Voorzitter. Het welzijn van de paarden wordt aan de sector overgelaten. Waar het houden van varkens en kalveren in de vee-industrie wel aan regels gebonden is, is het houden van paarden niet gebonden aan specifieke eisen. Het schrijnende is dat de criteria door de sector steeds verder afgezwakt worden. Het Keurmerk Paard en Welzijn stelt tegenwoordig zelfs lagere eisen aan het welzijn dan de Gids voor Goede Praktijken. Aanbevelingen van de Raad voor Dieraangelegenheden uit 2003, van de Dierenbescherming uit 2011 en van Dier&Recht uit 2018 worden genegeerd. De voorstellen van de sector zijn volgens Wageningen Universiteit niet altijd concreet of goed genoeg. Er is geen tijdpad afgesproken, waardoor wantoestanden kunnen blijven voortbestaan. De maneges die geen lid zijn van LTO of FNRS hoeven geen verantwoording af te leggen. Ook de gemeente Amsterdam concludeert dat het welzijn van paarden niet op orde is en dringt aan op specifieke wettelijke regelgeving om het welzijn te kunnen afdwingen.

Voorzitter. Voormalig minister Verburg van het CDA was in 2007 geschokt naar aanleiding van het door WUR beschreven welzijnsprobleem in de paardensector. Ze droeg de sector op om binnen drie jaar met verbeteringen te komen. Ze beloofde ook dat de overheid met aanvullende regelgeving zou komen indien de sectorinspanningen geen significant resultaat zouden opleveren. Inmiddels zijn we elf jaar verder en nog altijd is het niet beter gesteld met het welzijn van de paarden, zo blijkt uit verschillende rapporten die in de tussentijd verschenen zijn. Waarom de belofte van de CDA-minister nu niet gestand doen en regels stellen voor de gehele sector wat het welzijn van paarden betreft? Duitsland, Zwitserland, Noorwegen en Zweden gingen ons al voor. Onze motie om een paardenbesluit in te voeren werd in 2009 verworpen, maar werd wel gesteund door onder andere D66, SP en GroenLinks. Daarom gaan we ervan uit dat de coalitiepartijen CDA en D66, gezien de eerdere toezegging van de minister van het CDA en de eerdere steun van D66, een voorstel tot een paardenbesluit zullen steunen.

Voorzitter. Ik wil heel kort nog even ingaan op het couperen van staarten.

De voorzitter:
In vijf seconden dan.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (PvdD):

Op welke termijn wil de minister gaan verbieden dat gecoupeerde paarden meedoen aan wedstrijden en tentoonstellingen?
Hoeveel van het geld dat de NVWA erbij krijgt gaat specifiek naar paardenwelzijn? Hoeveel was het dit jaar?
Kunnen we ervan uitgaan dat de regelgeving breder kan worden afgedwongen?

Voorzitter, dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage PvdD aan SO Bijgestelde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs

Lees verder

Bijdrage PvdD aan SO Wereldbank

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer