Bijdrage Van Esch over het jaar­verslag VWS


2 juli 2020
Voorzitter, de coronacrisis heeft nog eens onderstreept dat in de gezondheidszorg veel meer moet worden ingezet op preventie van ziektes.

De Partij voor de Dieren heeft vorig jaar al gewaarschuwd dat waar het kabinet nu mee bezig is, namelijk het Preventieakkoord, niet ver genoeg gaat. Dat de collega van deze minister, de staatssecretaris van VWS, heeft laten weten aanvullende maatregelen te gaan verkennen, is goed nieuws. Wij hopen van harte dat hij met name één van zijn coalitiepartners zo ver krijgt mee te bewegen, voorzitter.

Want het roer moet echt om. Wat je eet en drinkt wordt in belangrijke mate bepaald en gestuurd door de industrie: door kiloknallers, goedkope fastfoodketens, bonusacties en reclame voor frisdrank en voor alcohol. Wetenschappers zeggen al jaren; richt je nu niet alleen op individuele gedragsverandering, richt je op die ongezonde leefomgeving. De Sociaal Economische Raad heeft dat vorige week nog eens bevestigd én zegt daarbij, wat volgens wetenschappers veel beter werkt dan afspraken maken met het bedrijfsleven, is ingrijpen door de overheid: strenge regelgeving, accijnsverhoging.

Daarom de volgende motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wetenschappelijke inzichten erop wijzen dat een ongezonde leefstijl de kans vergroot op ernstige symptomen bij een besmetting met COVID-19,

overwegende dat preventie van levensbelang is,

constaterende dat de staatssecretaris van VWS heeft toegegeven dat veel ambities van het Nationaal Preventieakkoord waarschijnlijk niet gehaald zullen worden en dat hij daarom bezig is met het verkennen van aanvullende maatregelen,

verzoekt de regering bij deze verkenning de impact van een ongezonde leefomgeving te betrekken en daarbij ingrijpende maatregelen niet te schuwen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van EschInteressant voor jou

Bijdrage Ouwehand VSO Voorstel sector voor stikstofreductie via een voermaatregel

Lees verder

Bijdrage Wassenberg aan L&V raad (bijenrichtsnoer, mancozeb, Boer tot bord)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer