Bijdrage Van Esch coro­n­adebat


3 juni 2021

Voorzitter.

Het coronavirus wordt steeds verder teruggedrongen. En dat is heel goed nieuws.
Daarom heeft het kabinet besloten de geplande versoepelingen een paar dagen eerder in te laten gaan. De Partij voor de Dieren heeft daar geen grote bezwaren tegen.

Alleen de studenten werden in het rijtje niet genoemd. Wat wordt er voor hen gedaan, vraag ik het kabinet via de voorzitter.

Ik wil ook van de minister weten wat het plan is om mutaties buiten de deur te houden nu de vliegverboden zijn opgeheven, en wat Nederland gaat doen om te helpen zodat de rest van de wereld zo snel mogelijk wordt gevaccineerd.

Voorzitter, de coronawet loopt tot 1 september. De minister noemde het een reëel perspectief om tegen die tijd de basisregels los te laten. Betekent dit dat de coronawet, de testwet en de mondkapjesplicht per 1 september kunnen vervallen?

We moeten nu echt serieus gaan kijken naar de oorzaak van deze pandemie. Ik ga er vanuit dat de analyse van de expert groep zoönosen - naar aanleiding van de aangenomen motie Ouwehand - er binnen twee weken is, zodat de vervolgstappen bij de formatie kunnen worden besproken. Kan de minister dit bevestigen? Vrijwel alle politieke partijen hebben bij de formatiegesprekken tenslotte gezegd dat ze niet nog een keer een pandemie willen meemaken.

Voorzitter, bij de aanpak van zoönosen zegt de minister dat de volksgezondheid voorop staat en altijd voorop heeft gestaan. Dit is simpelweg niet waar.

Terwijl het RIVM spreekt van een mogelijke nieuwe zoönose uit de geitenhouderij, waardoor 1,7 miljoen mensen een sterk verhoogd risico lopen op longontstekingen, heeft het kabinet de sector explosief laten doorgroeien. Terwijl de GGD waarschuwt dat opheffen van geitenstops medisch onaanvaardbaar is, doet de minister niets om dit te voorkomen. Graag een reactie. Nog zo’n voorbeeld, voorzitter.

Vogelgriep.
Tot nu toe hebben ruim zeven maanden ophokplicht niet geleid tot een einde aan de vogelgriepepidemie. Ook het vergassen van 812.000 dieren heeft niet geholpen. Twee weken geleden werden zelfs zieke vossen gevonden die besmet bleken met vogelgriep. Het virus springt dus van de ene diersoort naar de ander. Wat betekent dit voor de gevaren van virusmutaties?

Inmiddels is iedereen het er over eens dat een andere aanpak nodig is. Gaat de minister er dan ook voor zorgen dat alle mogelijkheden op tafel komen? Dus ook een krimp van het aantal dieren in de pluimveehouderij?

Voorzitter, we hebben het er al vaker over gehad in de Kamer. De schrijnende ongelijkheid tussen rijk en arm, gezond en ongezond. COVID-19 trof arm veel harder dan rijk. Dat is een complex probleem en is niet zomaar op te lossen. Maar dit kabinet doet wel een heel futiele poging door in een reclamespotje tegen deze groep te zeggen; dan neem je toch een keer een salade?

Ondertussen heeft dit kabinet de btw op groente en fruit doodleuk verhoogd. Het CBS maakte vorige week bekend dat de prijs van groente en fruit de afgelopen tien jaar is gestegen, terwijl de prijs van snacks en snoep is gedaald.

Ik wil graag dat de btw-verhoging op groente en fruit wordt teruggedraaid voorzitter. Ik zal mijn aangehouden motie hierover volgende week op de stemmingslijst laten zetten.