Bijdrage Van Esch aan debat over een rekenfout van Rijks­wa­ter­staat bij de risi­co­be­re­kening van de stort van granuliet in een natuurplas


27 oktober 2020

Voorzitter,

Soms komt politiek heel dichtbij. En het granuliet dossier is zo’n geval. Ik ben geboren en opgegroeid in Hurwenen. Dat is hemelsbreed nog geen 7 km van de plas waar dit zich allemaal afspeelt. Ik zwom vroeger in de natuurplassen in de buurt. Ik zwom in de Maas en de Waal. En ook nu nog ga ik in de buurt wandelen met mijn ouders en mijn kinderen om van de natuur te genieten.

En dan komt er zo’n dossier op je bord.
1. Waaruit blijkt dat er honderdduizenden tonnen industrieafval gestort worden in een natuurgebied.
2. Waaruit blijkt dat je in dit land je zin krijgt als je een oud-VVD minister in je lobby-apparaat opneemt.
3. Waaruit blijkt dat Rijkswaterstaat die de waterkwaliteit, de natuur en het leven daar moet beschermen, dat simpelweg nalaat.

Dan raakt mij dat voorzitter, en dat maakt, dat ik begin maart strijdvaardig met de demonstranten bij de toegang tot de plas stond. Die plas moet nota bene een recreatieplas worden! Het kan niet zo zijn dat we de gezondheid van kinderen op het spel zetten, omdat de industrie haar afval kwijt wil. En het maakt, dat ik nu ook hier strijdvaardig sta.

Want wie heeft óóit bedacht dat het storten van tonnen afval in een natuurgebied ‘natuurontwikkeling’ is? In de eerste uitzending van Zembla (september 2019) was al een onderzoeker aan het woord die onderzoek doet naar het verondiepen van plassen. Zijn voorlopige resultaten waren al voldoende om te bepleiten dat we stoppen met storten. Het verondiepen van dit soort plassen met rommel is bedacht als mooie uitweg voor bedrijven die van hun afval af moeten. Met alle mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mens en natuur.

En vanochtend was er nog een mooi interview over granuliet in de Volkskrant met de oud-directeur van Rijkswaterstaat. Hij maakte precies duidelijk waar het hier allemaal is mis gegaan.
- De lobby van de asfaltsector richting Rijkswaterstaat was veel te agressief en had nooit getolereerd mogen worden.
- Rijkswaterstaat stelt bedrijfsbelangen boven natuurbelangen en stelt daarmee de verkeerde prioriteit.
- En de wetgeving, waarmee dit alles gebeurd is van hetzelfde laken en pak. Toegespitst op bedrijfsbelangen en niet gericht op het beschermen van de natuur, het milieu en de gezondheid.

Kunnen de bewindspersonen daar eens op reageren?

Want voorzitter, voor mijn fractie is het duidelijk, granuliet is geen grond, het storten is geen natuurontwikkeling en we moeten er dus ook mee stoppen. Voor de natuur, het milieu, de dieren en de gezondheid van de omwonenden.

Dus wanneer kondigt de staatssecretaris een moratorium aan op het verondiepen van plassen? In ieder geval tot het onderzoek naar de effecten in 2022 is afgerond?
Wanneer komt de aanpassing van de wetgeving om de stort van dit soort stoffen onmogelijk te maken? En gaat de staatssecretaris er voor zorgen dat het verondiepen echt alleen nog maar kan als het aantoonbaar goed is voor het milieu?

Tot slot, dit dossier begon zo’n beetje aan de Avenue Ceramique nummer 125 in Maastricht, waar Rijkswaterstaat-Zuid zijn kantoor heeft. Wij stellen voor dat we dit dossier daar ook laten eindigen. Op datzelfde adres zit namelijk ook het Openbaar Ministerie. De heer Biezeveld was in de uitzending van Zembla van januari ontzettend duidelijk. Er zijn volgens deze oud milieu-officier van justitie meerdere strafbare feiten gepleegd en we hebben hier te maken met economische delicten van de hoogste categorie. Is de minister bereid het OM te vragen een strafrechtelijk onderzoek te beginnen naar deze affaire? Ik hoor het graag.

Dank u wel.