Bijdrage Van Esch aan coro­n­adebat


15 april 2021

Dan de zorgen over het stoppen met AstraZeneca en het Janssen vaccin. Hoe realistisch is het doel dat begin juli iedereen boven de 18 vrijwillig een eerste prik heeft gehad nu dan nog? Mijn fractie blijft tegen een vaccinatieplicht en een vaccinatiebewijs, maar mensen die zich graag willen laten prikken moeten die mogelijkheid natuurlijk wel zo snel mogelijk krijgen. Er zijn mensen met een medische indicatie die al meer dan een jaar opgesloten zitten in hun eigen huis. De verhalen zijn ongelofelijk schrijnend. Waarom staat de minister van VWS niet toe om vaccins die overblijven aan kwetsbare 60-minners te geven?

Voorzitter, dan de testevenementen. Dat blijkt een zwart gat te zijn waar 1,1 miljard euro belastinggeld in verdwijnt. De informatie die de minister hierover heeft gegeven stelt allerminst gerust. Nadat er ophef ontstond werd er in allerijl een contract getekend. Er zijn geen adequate waarborgen voor de besteding van het geld geregeld. Graag een uitgebreide toelichting van de minister.

Voorzitter, de Wereldgezondheidsorganisatie riep afgelopen dinsdag landen met klem op de verkoop van levende dieren op markten te stoppen. Levende dieren op markten zijn naast de vee-industrie een belangrijke bron van infectieziekten bij de mens. Voorzitter, niet alleen in China, ook in Nederland worden levende wilde dieren zoals vleermuizen, woestijnvossen en reptielen verkocht op markten en beurzen. Is de minister van Volksgezondheid bereid de oproep van de WHO op te volgen en die markten te stoppen? Er ligt ook nog een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren van vorig jaar: het kabinet moet bij de WHO jaarvergadering de impact van de handel in wilde dieren op het ontstaan van nieuwe infectieziekten aankaarten. Graag hoor ik hoe het kabinet die motie dit jaar wel gaat uitvoeren, want vorig jaar is dat tijdens het hoogtepunt van de crisis niet gelukt.

Voorzitter, de Raad voor de Volksgezondheid herinnerde ons vorige week aan de gevolgen van tien jaar Rutte in een rapport over de groeiende gezondheidskloof in Nederland. Het preventiebeleid van de VVD helpt vooral rijke mensen aan een betere gezondheid. Arme mensen worden steeds zieker. Corona heeft die problemen uitvergroot; op de IC’s liggen de slachtoffers van jarenlang wegkijken, vertragen, bagatelliseren en ondertussen de grote ziekmakende bedrijven het beleid laten bepalen. Willen VVD en D66 echt een trendbreuk laten zien, dan kan het gezondheidsbeleid niet langer in achterkamertjes bepaald worden door de industrie, zoals tijdens de vorige formatie. Wij eisen een volledig transparant proces, waarbij de wetenschap gevolgd wordt. En die wetenschap zegt: laat het beleid niet langer door de industrie bepalen.

Voorzitter, tijdens het vorige coronadebat wees ik op de toename van coronabesmettingen in slachthuizen. Alleen al bij Vion in Boxtel bleken bijna 100 mensen te zijn besmet. Maar ingrijpen was niet nodig, volgens de minister, want toen de inspecteur van de arbeidsinspectie ernaast stond, werden de regels gewoon nageleefd. Nu hebben we inmiddels allemaal een brandbrief gekregen van vakbond FNV en de ondernemingsraad van kds, de organisatie die de vleeskeuring uitvoert. Die brief vertelt hoe het er echt aan toe gaat op de werkvloer. Medewerkers staan te dicht op elkaar, mondkapjes worden niet of verkeerd gebruikt, er zijn hoestende mensen aan het werk. Er wordt niet ingegrepen, ook niet door de NVWA. En er zijn zelfs signalen dat GGD’s en arbeidsinspectie worden misleid. Wat vindt de minister hiervan? En hoe kijkt zij nu naar haar antwoorden tijdens het vorige debat? Waarom grijpt zij niet in?

Voorzitter, dankuwel.

Interessant voor jou

Schriftelijke inbreng over oprichting 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V.

Lees verder

Schriftelijke inbreng over de Landbouw- & Visserijraad van 26 april 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer