Bijdrage Van Esch aan coro­n­adebat


4 februari 2021

Voorzitter,

Heel fijn dat het basisonderwijs en de kinderopvang volgende week weer opengaan.

Het kabinet moet er wel alles aan doen de veiligheid op school te waarborgen.

Door opnieuw zwabberende communicatie van dit weekend leven daar nu nog steeds grote zorgen over onder leerkrachten en ouders.

Ook is er opnieuw weinig voorbereidingstijd om de nieuwe richtlijnen voor te bereiden.

Sommige scholen hebben zelfs laten weten maandag niet open te gaan.

Voorzitter, wat gaat het kabinet doen om ervoor te zorgen dat alle scholen veilig open kunnen?

Voorzitter, de lockdownmaatregelen hebben grote gevolgen voor ons geestelijke en fysieke welzijn.

Het bestrijden van corona is een zwaarwegend belang, maar het is niet het enige belang.

Mijn collega Ouwehand heeft twee weken geleden bij het debat over de avondklok gehamerd op een brede maatschappelijke afweging.

Laat niet alleen het OMT adviseren over de medische aspecten, maar betrek ook gedragsexperts, psychologen en anderen bij de sociale gevolgen bij zo’n besluit.

Heel fijn dat het kabinet deze week aan de Kamer schrijft voortaan een brede maatschappelijke toets te zullen uitvoeren.

Ik vernam dat het kabinet overweegt volgende week de avondklok te verlengen – kan ik erop rekenen dat die brede maatschappelijke toets dit weekend uitgevoerd wordt en volgende week naar de Kamer gestuurd wordt? Graag een reactie.

De Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse coronamutatie hebben inmiddels via reizigers Nederlandse bodem bereikt.

Waar blijft een waterdichte strategie om de Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en andere mutaties te elimineren en nieuwe import te voorkomen?

Het vliegverbod is met overstappen makkelijk te omzeilen en verplichte quarantaine is er nog niet.

De situatie in Portugal, waarvoor geen vliegverbod geldt, wordt iedere dag erger en het land heeft nauwe connecties met Brazilië. Duitsland gooide de grenzen met Portugal al dicht.

Komt er een vliegverbod met Portugal, vraag ik aan het kabinet?

Voorzitter, mensen begrijpen echt niet waarom het kabinet hier niet steviger ingrijpt.

Ons buurland België heeft wel een volledig inreisverbod voor niet-noodzakelijke reizen.

Overweegt het kabinet een inreisverbod voor alle niet-noodzakelijke reizen? Graag een reactie.

Dan is er de nieuwe routekaart, de exit-strategie.

Die biedt van de Partij voor de Dieren betreft veel te weinig perspectief op de langere termijn.

We komen niet alleen uit de crisis met lockdowns, vaccineren en betere medische behandelingen.

Deze week zagen we opnieuw in verschillende kranten artsen waarschuwen voor het gevaar van overgewicht en diabetes bij een corona-infectie.

Deze vermijdbare onderliggende aandoeningen verkleinen de overlevingskans van patiënten op de IC aanzienlijk.

Vorige week stemde de Kamer voor onze motie om de staatssecretaris van volksgezondheid alle ruimte te geven om effectief preventiebeleid te ontwikkelen om de basisgezondheid in Nederland te verbeteren.

Een echte doorbraak, want nu is er een meerderheid in de Kamer die echt vooruit wil op preventie!

Marcia Luyten schreef gisteren in De Volkskrant, “nog nooit waren de maatschappelijke kosten van overgewicht zo groot […] de gevolgen van wat we eten dwingen tot voedselpolitiek”

Het beschermen en bevorderen van onze basisgezondheid, moet net zo goed onderdeel zijn van de routekaart uit de crisis - is het kabinet daartoe bereid?

Die bredere bescherming van de volksgezondheid betekent ook dat we stoppen met het beschermen van landbouwbelangen die de volksgezondheid bedreigen.

Voorzitter, ik geef hier meteen een concreet voorbeeld van.

Coronapatiënten op de IC kunnen te maken krijgen met gevaarlijke resistente schimmels.

De minister voor Medische Zorg heeft hier na enig aandringen van onze kant een brief over gestuurd, waarvoor dank.

De minister deelt mijn zorgen en dat is niet meer dan logisch, gezien 80% van de patiënten die met een resistente variant van deze schimmel te maken krijgt overlijdt.

Die resistentie wordt veroorzaakt door het gebruik van een bepaald landbouwgif waar de Kamer al sinds 2014 vanaf wil.

Uit de brief blijkt dat het kabinet niet van plan is zich werkelijk in te zetten dat gif van de markt te halen.

Voorzitter, het kabinet moet de wens van de Kamer gewoon uitvoeren en de gezondheid van mensen beschermen. Haal dat gif van de markt! Graag een reactie.

Interessant voor jou

Schriftelijke inbreng over de stand van zaken voorbereiding Tweede Kamerverkiezing

Lees verder

Schriftelijke inbreng over natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer