Bijdrage Van Esch aan coro­n­adebat


18 november 2020

Voorzitter,

Allereerst dank aan het kabinet dat zij het voorstel van GroenLinks en mijn fractie om dit jaar een vuurwerkverbod in te stellen, overneemt. De zorg kan de honderden slachtoffers er dit jaar écht niet bij hebben.

Het tweede waar we blij mee zijn is dat het kabinet gisteren tijdens de persconferentie het belang van gezond leven even aanstipte.

Binnen onze exit-strategie kunnen we zo veel mogelijk mensen vaccineren, inzetten op betere medicatie en sneltesten, zoals het kabinet wil, maar we kunnen ook écht werken aan een betere basisgezondheid.

Op mijn vraag of de overheid daar een belangrijke rol in moet spelen, antwoordden de heer Van Dissel en de heer Kuipers tijdens de technische briefing vanochtend volmondig ja.

Ik begrijp dat het kabinet van plan is meer in te zetten op communicatie. Maar daarmee zijn we er nog niet. Gaat zij ook andere concrete stappen ondernemen?

Ten derde een kritische vraag.

Sinds twee weken geldt er een negatief reisadvies voor het buitenland, met uitzondering van het Caribische deel van het Koninkrijk.

We zien een run op vliegtickets naar Curaçao, terwijl de besmettingen daar oplopen.

Wij vinden deze uitzondering niet verstandig en willen het kabinet vragen dit in te trekken,

Ik overweeg een motie op dit punt. Graag een reactie.


Voorzitter, dan het volgende. Het kabinet heeft nog niet laten zien dat het werkelijk doordrongen is van de lessen die we hebben kunnen leren uit de Q-koorts crisis. En dat terwijl de volgende dierziekte alweer volop rondgaat in Nederland.

Voortekenen wijzen op een grote uitbraak van een ernstige en voor vogels dodelijke variant van het vogelgriepvirus, zo waarschuwt hoogleraar Thijs Kuiken ons. Hij noemt het onheilspellend dat het virus al zo vroeg opduikt.

Nu al zijn bijna overal in het land veel dode wilde vogels gevonden.

Nu al zijn er bij vier pluimveebedrijven vogelgriepuitbraken geweest.

De minister van LNV grijpt naar de bekende maatregelen: het vergassen van honderdduizenden kippen en eenden, het ophokken van alle kippen, en een jachtverbod binnen een straal van 10 kilometer.

Maatregelen waarvan vaststaat dat ze het virus niet buiten de deur houden. Terwijl de gevaarlijkste maanden nog moeten komen.

Daarbovenop komt nog het gevaar dat ook dit virus, net als het coronavirus bij nertsen, muteert.

Weet de minister hoeveel mutaties er nodig zijn voordat het vogelgriepvirus van mens op mens overdraagbaar wordt?

Wetenschappers waarschuwen hier al jaren voor: op het moment dat het vogelgriepvirus zodanig verandert dat het zich makkelijk onder mensen kan verspreiden, ontstaat er een pandemie met een sterfte die vele malen hoger ligt dan die van het coronavirus.

Dat risico moeten we niet willen lopen. Effectieve maatregelen zijn nodig. We horen graag van de minister van VWS wat zijn ministerie op dit gebied onderneemt.

Voorzitter,

Dan nog even kort over de vleessector.

De Kamer nam de afgelopen maanden motie na motie aan:

  • Zorg ervoor dat de richtlijnen worden nageleefd in de vleessector.
  • Verlaag per direct de slachtsnelheid.
  • Neem landelijk de regie.
  • Maak een plan van aanpak.
  • Stel een meldplicht in voor bedrijven.

De minister stuurde vandaag een brief over de uitvoering van enkele van deze moties, waarvoor dank.

Het is een goed dat er initiatieven zijn opgezet zoals het Samenwerkingsplatform Arbeidsmigranten en de Landelijke regietafel.

Maar voorzitter, dit is helaas nog niet genoeg.

Wij horen dat er kort geleden weer 60 tot 70 besmettingen waren bij één groot slachthuis. En nu weer 20 bij datzelfde bedrijf.

De GGD en Veiligheidsregio zijn niet in beeld. En dat speelt bij meer slachthuizen.

Sterker nog, de GGD heeft sinds juni slechts bij 1 slachthuis steekproeven uitgevoerd.

Dat is waarom die meldplicht zo nodig is.

Waar burgers steeds meer worden beboet bij overtreding van de regels, komt de vleessector weg met de zoveelste uitnodiging voor een gesprek. Voorzitter, dat is heel moeilijk uit te leggen. Graag een reactie van de minister.

Voorzitter, dankuwel.