Bijdrage Van Esch aan coro­n­adebat


24 juni 2021

Voorzitter. Bij de bestrijding van het coronavirus zijn we echt in een andere fase terecht gekomen. We kunnen vanaf dit weekend vrijwel alles weer doen, mits op anderhalve meter afstand. Dat is heel goed nieuws.

Maar laten we ook stilstaan bij de kwetsbare groepen. De groep 60 tot 64 jarigen die nog een tweede AstraZeneca prik moet krijgen. Dertigers, twintigers en jongeren, die nog steeds de kans lopen vlak voor de finish te struikelen, omdat ook zij hun prikken nog moeten krijgen. Sommige van hen zullen door long-covid, nog zeker maanden klachten behouden. Mensen met een medisch risico, die door de opkomst van de deltavariant opnieuw in angst en onzekerheid zitten. Aandacht voor deze kwetsbare groepen miste ik bij de persconferentie.

Kan de groep 60 tot 64 jarigen alsnog een tweede prik met Pfizer krijgen, zoals in andere landen al wel gebeurd? We hopen dat het advies van de Gezondheidsraad snel komt. Hoe zit het op dit moment met de hulp en ondersteuning van mensen met long-covid? Wij hebben een brief ontvangen, zij geven aan niet genoeg zorg te krijgen. En kan de minister aangeven of de medisch risico groep zich zorgen moet maken over de deltavariant en eventueel in aanmerking komt voor een herhalingsprik?

Voorzitter. De deltavariant. Drie weken geleden was er geen wolkje aan de lucht. De deltavariant was nog nauwelijks aanwezig, de minister noemde het een reëel perspectief dat op 1 september álle maatregelen losgelaten zouden kunnen worden. Vrolijk werden de vliegverboden opgeheven terwijl de quarantaineplicht nog niet werd gehandhaafd. Nu horen we dat de deltavariant al in de loop van de zomer dominant zal zijn in Nederland. En dat het kabinet daarom voorsorteert op een verlenging van de coronawet, de anderhalve meter, de mondkapjesplicht en testen voor toegang in het najaar. Was de minister begin deze maand niet goed geïnformeerd? Hadden we niet veel meer moeten doen om de import van de deltavariant tegen te gaan?

Voorzitter. Hoe zorgwekkend is de deltavariant? Mensen zijn heel bang voor een nieuwe lockdown in het najaar. En kan de minister aangeven op basis van welke signaalwaarden hij zal besluiten of er opnieuw lockdownmaatregelen genomen moeten worden? Mocht de deltavariant bijvoorbeeld wel aanzienlijk besmettelijker zijn, maar minder effect hebben op de ziekenhuisopnames, welke risico’s accepteren we dan? Hoe proportioneel zijn de anderhalve meter afstand, de mondkapjesplicht, het testen voor toegang - flinke beperkingen van onze grondrechten – dan nog? Bevinden we ons op juridisch glad ijs wanneer grondrechtbeperkingen niet meer uit nood maar uit voorzorg blijven gelden? Die gedachtevorming miste ik in de brief van de minister. Graag een reactie.

Voorzitter, het kabinet wil pas half augustus aan de universiteiten en hogescholen laten weten of zij op 1,5 meter afstand moeten blijven lesgeven, en vraagt hen twee scenario’s voor te bereiden. Dat is voor hen praktisch ondoenlijk. Ook studenten snakken naar fysiek onderwijs en sociaal contact. Er zijn veel signalen dat het niet goed gaat met hun mentale gezondheid. Ik heb twee vragen. Kan de minister het hoger onderwijs enkele weken eerder laten weten waar zij aan toe zijn? En kan hij dan ook aangeven of de introductieweken voor eerstejaars studenten door kunnen gaan en zo ja, in welke vorm? De veiligheidsregio’s lijken te aarzelen.

Voorzitter, dankuwel.