Bijdrage Thieme Tweede Termijn debat aanslagen Brussel, en func­ti­o­neren minister Van der Steur


7 april 2016

Sorry, voorzitter, maar een minister van veiligheid en justitie die zich gedraagt als een minister van uitwegen, is steeds moeilijker serieus te nemen als boegbeeld van het ministerie van Law & Order. Bij het eerste excuus, de eerste sorry, in oktober vorig jaar zat de minister nog in z’n proeftijd. Net te vroeg voor consequenties, maar toen al bleek dat de minister en z’n ambtenaren niet on speaking terms waren. Een cruciale photoshoot waarvan talloze ambtenaren al maanden op de hoogte waren, kwam niet bij de minister terecht. En in plaats van zich goed te laten informeren nam de minister vervolgens ook nog eens een voorschotje op zaken waarvan hij niet op de hoogte bleek te zijn. Het werd hem vergeven. Ook in het kader van twee coalitiepartijen die het zich niet konden veroorloven elkaar los te laten.

In december volgde het sorry over de Teevendeal. Het zoekgeraakte bonnetje en het onterechte verwijt aan het adres van de ICT afdeling van zijn eigen ministerie. De afdeling die nota bene op verzoek van hogerhand haar onderzoek noodgedwongen moest staken. Daar maak je geen vrienden mee, voorzitter.

Maar ondanks het gebrek aan vrienden mocht de minister blijven zitten van de PvdA. Het onderzoek naar het stilleggen van de zoektocht is nog niet afgerond, maar het minste wat we op dit moment kunnen vaststellen is dat de minister de schijn tegen heeft.

In januari reageerde de minister op ongepaste wijze op berichten over een gerespecteerd forensisch hoogleraar. Door verwijten te uiten zonder de inhoud van de zaak voldoende te kennen. Weer ging de minister diep door het stof. Sorry, sorry, sorry.

Inmiddels blijkt dat ook de terreurbestrijding bij deze minister van Law &Order niet in vertrouwde handen is. De minister stelde vijf maanden geleden een Turks-Nederlandse werkgroep samen, die voor een intensievere aanpak tegen jihadstrijders moest zorgen. Die werkgroep is nog nooit samengekomen. Een ministerie dat gewaarschuwd is door de VS over een potentiele aanslagpleger die naar Schiphol reist, maar niets deed met die waarschuwing…

Voorzitter, dat is geen ministerie van veiligheid en justitie, maar een ministerie van veiligheid noch justitie. Een gewaarschuwd ministerie telt voor twee. Misschien moesten we er weer gewoon twee ministeries van maken als de minister niet in staat blijkt zich op gezette tijden te verstaan met z’n eigen ambtenaren in cruciale kwesties.

Het zou verstandig zijn wanneer de minister het aanzien van de politiek niet langer zou schaden. Temeer daar z’n ambtsvoorganger ook al meer excuses moest aanbieden dan goed voor hem was. De minister zou misschien wel de eer aan zichzelf moeten houden wanneer het hem ernst zou zijn. Dat het superministerie dat er kwam op instigatie van de VVD niet langer als blunderdepartement door kan.

Al verschillende keren hing het lot van de minister aan een zijden draadje en kreeg hij van de Kamer een allerlaatste kans. Het voordeel van heel veel twijfel. Hoe denkt de minister nu dan weer het vertrouwen terug te kunnen winnen?

Neemt de minister de kans door te strompelen? Terwijl veiligheid en justitie daar niet bij gebaat zijn, evenmin als het aanzien van de politiek dat het toch al zwaar te verduren heeft.

Voorzitter, het zou het mooiste zijn als de minister de Koninklijke weg zou bewandelen, en zelf de consequenties zou verbinden aan zijn eindeloze reeks van sorry’s. Maar het recht zal moeten zegevieren

In dat kader ben ik tevens van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.

Dank u wel.

Derde Termijn

Voorzitter. Uit de debatten over het optreden van de minister blijkt keer op keer dat hij onvoldoende regie heeft over zijn ministerie.

Het vertrouwen in de Nederlandse terrorismepreventie is tot een dieptepunt gedaald. Al verschillende keren hing het lot van de minister aan een zijden draadje en kreeg hij een allerlaatste kans, het voordeel van heel veel twijfel.

Als de minister de kans krijgt door te strompelen, dan zijn veiligheid en justitie daar niet bij gebaat, evenmin als het aanzien van de politiek dat het toch al zwaar te verduren heeft.

Daarom, voorzitter, zullen wij voor de ingediende motie van wantrouwen stemmen.