Bijdrage Thieme Spoed­debat Europese steun aan Grie­kenland


7 mei 2010

Mevrouw Thieme:

Voorzitter,

Vandaag hebben we een debat om des keizers baard. Over de steun aan Griekenland, waarvan allang vast staat dat die verstrekt gaat worden. We kunnen immers niet anders?
In 2008 stelde de Nederlandse overheid zich met tweehonderd miljard Euro belastinggeld garant voor de crisis die de banken veroorzaakt hadden. Twaalfhonderd euro per Nederlander.
Een beloning op slecht gedrag van banken die gewoon doorgingen met potverteren en bonusprogramma’s. Business as usual.

De Nederlandse burger is bij de introductie van de Euro in slaap gesust met valse beloftes over stabiliteitssystemen. 3%, beloofde het stabiliteits- en groeipact, en anders zwaaide er wat. Harde maatregelen die boterzacht blijken.
Griekenland is ten onrechte toegelaten tot de Euro op basis van valse papieren en een begrotingstekort dat inmiddels maar liefst 14% blijkt. Wat is er over van alle dappere taal dit voorjaar dat Griekenland zich maar tot de banken of het IMF moest wenden voor steun? Toen alle mogelijkheden uitgeput bleken, moesten de andere Eurobelievers bijstorten. Gaan we de Euro redden voorzitter? Of liever gezegd , gaat de euro het redden?
Het zijn niet langer de eurosceptici die daar sceptisch over zijn, het zijn de Eurobelievers op het hoogste niveau, de Merkels, de Sarkozy’s, de Strauss Kahn’s die zich nu indekken en aangeven dat het goed denkbaar is dat de Euro het niet redt en dat de Europese Unie in haar huidige vorm weleens onhoudbaar zou kunnen blijken.

Het gaat vandaag niet over Griekenland voorzitter, maar over de lading van het europees monetair stelsel die aan het schuiven is. Angela Merkel probeerde dat krampachtig over de Duitse verkiezingen van 9 mei heen te tillen, omdat kiezers niet blij worden van dit soort berichten en in Nederland komt het voor sommige politici ook erg ongelegen dat kort voor 9 juni duidelijk wordt dat onze politieke leiders ons bij de introductie van Euro willens en wetens in een ongewisse toekomst hebben gestort , zonder dat ze het ons zelfs maar op democratische wijze hebben durven of willen vragen.

De politiek heeft de burger in de steek gelaten, en presenteert de rekening van haar falen nu aan die burger.
Met de steun aan Griekenland wordt van elke Nederlandse burger geëist dat hij of zij driehonderd euro in een bodemloze put stort. Als aanbetaling van de onmetelijke schade die er nog aan komt wanneer blijkt hoezeer ook Spanje, Portugal en Ierland hun huishoudboekje niet op orde hebben. We spreken vandaag opnieuw over symptoombestrijding. De oorzaak van de problemen met zowel de banken als frauderende lidstaten van de EU als het door politici bouwen aan Ponzi schema’s met het geld van de burgers is gebaseerd op het feit dat we het maken van schulden tot deugd hebben verheven.

We consumeren meer dan ons toekomt en meer dan de aarde aankan. Onze begrotingstekorten laten zich al lang niet meer louter in Euro’s uitdrukken, was het maar waar.
We gebruiken meer fossiele brandstoffen dan de aarde kan leveren, we gebruiken meer zoet water, meer tropisch regenwoud, meer fosfaat, meer van onze biodiversiteit en meer voedsel dan vol te houden is.
Achter deze financiële crises schuilen veel ernstiger crises die gebaseerd zijn op hetzelfde probleem, onze ongebreidelde hebzucht die ertoe leidt dat we deze planeet onbewoonbaar maken binnen afzienbare tijd.
Vandaag gaat het niet over het redden van Griekenland of het redden van de euro, maar ook over het opnieuw redden van onze banken en pensioenverzekeraars. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds heeft in haar top honderd van grootste beleggingen Griekse staatsleningen op de zesde plaats staan. ING heeft drie miljard aan Griekse staatsleningen in portefeuille.

Kan de minister één goed argument geven waarom elke Nederlandse burger 300 euro zou moeten stoppen in een instabiel Griekenland, waar de burgers staken en te hoop lopen tegen overheidsbezuinigingen, waar ambtenaren dertien jaar langer zullen moeten gaan werken dan ze gewend zijn om de problemen een beetje op te kunnen lossen, waar geen enkele garantie of onderpand tegenover staat? Heeft u ook maar het begin van een optimistisch geluid hoe u denkt dat het een bijdrage gaat leveren om de crisis te bezweren?

Voorzitter, we zullen de tering naar de nering moeten zetten, wereldwijd, te beginnen in Nederland. Stoppen met op de pof te leven, stoppen met elkaar wijs te maken dat je dom bent wanneer je geen schulden hebt.
Dat voornemen zal zich niet moeten beperken tot geld, maar tot alles wat de aarde te bieden heeft. De nering is inmiddels ernstig door de tering aangetast. 'Het is geen kwestie meer of we met besmettingsgevaar kampen; de besmetting heeft al plaatsgevonden', zegt Angel Gurría van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. 'Dit is als ebola. Als je beseft dat je het hebt moet je je been afzagen om het te overleven.'
We staan aan de rand van de afgrond en de enige veilige stap die we kunnen maken, is een stap terug , weg van dit falend beleid, weg van de afgrond.

De politiek heeft de kiezer al jaren in de steek gelaten, Job Cohen gaf het onlangs toe, maar het geldt voor alle traditionele partijen.
Op 9 juni heeft de kiezer de kans om ervoor te kiezen de zittende politiek in de steek te laten. En te kiezen voor een radicaal andere koers. Daar is alle aanleiding voor, voorzitter.

En het kan er tevens toe leiden dat er een einde komt aan de bio-industrie, het symbool van onze meedogenloze hebzucht.

Dank u wel!

Klik hier voor de motie