Bijdrage Thieme RTL-Carré­debat 5-3-2017


6 maart 2017

Stelling: Een sterkere Europese Unie is meer dan ooit noodzakelijk

Eens.

Europese samenwerking is waardevol. Maar de EU is ondemocratisch…. Een paradijs voor multinationals en lobbyïsten.

De laatste afspraken over de bescherming van natuur en milieu zijn van de vorige eeuw. Het klimaatbeleid faalt. Brussel verbiedt zelfs lidstaten om regels aan te scherpen. Zoals een verbod op landbouwgif. Steeds meer vrijhandelsverdragen bedreigen ecologie, economie en democratie. Europa hoort een unie te zijn van onafhankelijke staten die samen waarden delen zoals mensenrechten en dierenwelzijn. We willen bindende referenda bij soevereiniteitsoverdracht.

Wie voor Europa is, is tegen deze Europese Unie.

Nederland heeft zijn eigen cultuur onvoldoende beschermd

Oneens.

Het gevoel van onveiligheid moet worden weggenomen. Zeker. Maar als iéts onze cultuur bedreigt, is het de klimaatverandering. En de ontkenning daarvan. Terwijl wij debatteren over onze identiteit, vluchten mensen naar Europa voor droogte, honger en wateroorlogen. De cultuur van wegkijken is onhoudbaar. Het is tijd voor een geheel andere aanpak. Tijd voor Plan B!

Stelling: AOW-leeftijd moet terug naar 65 jaar

In het huidige economische systeem moeten mensen alleen maar harder en tot hogere leeftijd werken. Oud worden is een kostenpost. Een sluitpost. Je bent productief of je bent tot last. Ouderen dwingen te solliciteren terwijl steeds meer werk wordt overgenomen door automatisering en techniek…

Dat is met je rug naar de toekomst staan. De Partij voor de Dieren wil een flexibele AOW. Maatwerk. Na 40 jaar hard werken stoppen als je dat wilt. Als verpleegkundige wil je misschien stoppen voor je 65e, als hoogleraar wil je wellicht nog even door.

Een flexibele AOW en kijken naar de mogelijkheid voor een basisinkomen...Het zijn betere oplossingen dan een steeds hogere AOW leeftijd.

Mensen zijn zoveel meer dan een productiemiddel.

Stelling: Het eigen risico moet worden afgeschaft

Eens.

Dokter, stuur me niet naar het ziekenhuis, want dat kan ik niet betalen. De helft van de huisartsen maakt het mee. Medicijnen worden vaak niet meer opgehaald door geldgebrek. Een zorgdrempel voor zieke mensen. In Vlaanderen noemen ze het remgeld. Cynischer kan bijna niet. Gezondheidszorg is geen koopwaar maar een basisrecht voor iedereen.

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand AO Biotechnologie 2 feb 2017

Lees verder

Bijdrage Ouwehand Landbouw- en Visserijraad 6 maart 2017

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer