Bijdrage Thieme debat over de uitslag van het Oekraïne-refe­rendum


8 november 2016

Voorzitter,

De Nederlandse burger heeft bij referendum nee gezegd tegen het Oekraïneverdrag, maar er zijn grotere belangen dan de wil van de Nederlandse burger, volgens de minister president. De uitslag was echter glashelder: Geen NEE, mits, geen NEE, behalve indien er wordt heronderhandeld, geen NEE, tenzij er grotere belangen zijn dan de wil van de burger. Het was gewoon NEE. Zonder enig voorbehoud of zonder enig mandaat tot heronderhandelen.In een democratie is er geen hogere autoriteit dan die van de kiezer en die van de volksvertegenwoordigers die beloofd hebben de uitslag van een tussentijdse raadpleging van de kiezer te zullen respecteren. Elke zwenking, elk geitenpaadje dat gezocht wordt om iets anders te doen dan de kiezers wilden, doet afbreuk aan onze democratie. En is daarmee in strijd met de belangen die de minister president zegt te willen verdedigen.

De premier heeft de deadline van 1 november niet gehaald. Als de kamer zichzelf serieus neemt dan kan ze niet akkoord gaan met weer een nieuw heronderhandelingsmandaat. De meerderheid van de Kamer heeft de burger beloofd de uitslag te respecteren. De eerste heronderhandeling veroorzaakte al een forse vertrouwensbreuk met de burger. Een tweede heronderhandelingsmandaat is onbestaanbaar.

De dreigementen over Russische beren die uit hun winterslaap ontwaakt zouden zijn, wat een ondertekening noodzakelijk zou maken, zijn vormen van politiek theater. Het wringt dat de Minister President de Russische beer als doorslaggevende reden noemt om het Oekraineverdrag te ondertekenen. Diezelfde Minister President loopt zich het vuur uit de sloffen om Nederland om te vormen tot een gasrotonde voor Russisch aardgas. Wie niet afhankelijk wil zijn, stopt met gas kopen bij de Russische beer. Dat helpt, een handelsverdrag met Oekraïne niet.

We hebben eerder krachttermen en dreigementen gehoord rond verdragen, voorzitter. Mag ik u in herinnering roepen wat minister Brinkhorst en Premier Balkenende in 2005 zeiden: Een tegenstem tegen de Europese grondwet zou op termijn funest zijn voor Nederland. "Op den duur gaat in Nederland dan het licht uit en dan zetten we ons land op slot", zeiden ze. Europa werd volgens hen geen superstaat, omdat het Europees Parlement "juist meer bevoegdheden krijgt". Het zou democratischer worden. Het tegendeel bleek. Premier Balkenende waarschuwde voor de gevolgen van een 'nee'. Het was volgens hem naïef om te denken dat een nee zou leiden tot nieuwe onderhandelingen met een beter onderhandelingsresultaat. Ik citeer: "Die andere landen zullen zeggen: je hebt nu dit bereikt, je hebt je referendum niet gehaald, dan moet je maar op de blaren zitten." Einde citaat.

Een juridisch bindende verklaring is niet meer dan een bliksemafleider voor binnenlands gebruik. Met geld van Nederlandse banken en kredietverzekeraars werden enorme megastallen mogelijk gemaakt in Oekraïne, het meest corrupte land van Europa. Dit vrijhandelsverdrag gaat deze schandvlek niet uitwissen, maar groter maken, voorzitter. Het Oekraineverdrag maakt, net als CETA en TTIP, de situatie erger. Het verdrag verdient niets anders dan een deugdelijke intrekkingswet.

Is de kwestie rond het Oekraïneverdrag een kwestie die groter is dan Nederland alleen? Voorzitter, als er iets groter is dan wijzelf, is het onze democratie die bescherming verdient tegen handelsakkoorden met corrupte landen als Oekraïne. Wie zegt angst te hebben voor een Russische beer die uit zijn winterslaap ontwaakt zou zijn, doet er goed aan geen confrontatie te zoeken, maar die te mijden. Regeren is vooruitzien, negeren is de kop in het zand steken. Ook in dat kader ben ik voorts van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie!

Dank u wel!

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Thieme AO Dierenwelzijn 02-11-2016

Lees verder

Inbreng Verslag Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer