Bijdrage Thieme Debat over de boot­vluch­te­lingen


22 april 2015

Voorzitter. Vorig jaar zijn 200.000 mensen vanuit Afrika de zee overgestoken naar Europa. Een continent met 500 miljoen Europeanen die meer te eten hebben, geen oorlog hebben en minder last van droogte hebben dan waar Afrika mee te kampen heeft. Veel Europeanen ervaren die vluchtelingen als een probleem. Er zouden zelfs kabinetten kunnen vallen over een bed, bad en broodregeling voor het kleine deel van die Afrikanen dat hun heil in ons land zoekt.

Voorzitter. Feit is dat meer dan 86% van de vluchtelingen in de regio van herkomst wordt opgevangen. In het geval van Syrië gaat het zelfs om 97%. In een land als Libanon zoeken 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen onderdak, op een Libanese bevolking van 4,5 miljoen mensen. Alle buurlanden van Libië en Syrië hebben hun grenzen opengehouden ten koste van hun eigen economie.

Is het Kabinet bereid om de landen in de regio beter te ondersteunen?
Graag zou mijn fractie zien dat het kabinet zich in Europa sterk maakt voor het creëren van veilige opvang voor vluchtelingen op een wijze die helpt te voorkomen dat vluchtelingen zich genoodzaakt zien via mensenhandelaren een levensgevaarlijke overtocht te maken.

Voorzitter, met name de VVD is bang dat elke vorm van medemenselijkheid met vluchtelingen een aanzuigende werking heeft.

Sheila Sitalsing schreef daar maandag een prachtige column over in de Volkskrant. Ze schrijft: ”Alsof je een pak koekjes opentrekt en dat je voor je het weet omringd wordt door begerige kinderhandjes. Zo stellen we ons vluchtelingen misschien ook voor. Mensen die volledig content met een kleurplaat in de weer zijn, totdat ze gealarmeerd worden door het gekraak van een koekjesverpakking en denken: hé, zijn er ook koekjes?” Aanzuigende werking.

Voorzitter. Het devies van de VVD is: Consequent zijn. Geen koekjes geven. Dan leren ze het wel af. Voorzitter, afgelopen maand verdronken er meer dan 100 mensen per dag in de Middellandse zee. Zou er iemand zijn die serieus gelooft dat die mensen hun leven waagden voor bed, bad en brood? Of komen ze hier omdat ze in eigen land hun leven letterlijk niet zeker zijn?

Waarom wordt er in ons land nauwelijks gesproken over de aandúwende werking van honger, droogte, oorlog, klimaatverandering en onze rol daarin?

Een oud Nederlands spreekoord zegt dat we de put dempen als het kalf verdronken is. Maar nu onder onze ogen duizenden mannen, vrouwen en kinderen verdrinken, heeft het kabinet nog geen begin gemaakt met het dempen van de oorzaken van de vluchtelingenstroom. De veel geroemde VOC mentaliteit!

Conflicten ontstaan steeds vaker door voedselschaarste, voortvloeiend uit klimaat- en waterproblemen. De NAVO waarschuwt voor ‘wateroorlogen’.
Onderzoekers van Columbia University wijzen erop dat de Syrische burgeroorlog – één van de oorzaken van de huidige vluchtelingenstroom –overduidelijk een ‘klimaatoorlog’ is. Het noordoosten van Syrië is door mismanagement volledig uitgedroogd. Honderdduizenden mensen trokken naar grote Syrische steden, in de periode dat juist in Irak sprake was van oplaaiend geweld – eveneens oorzaak van enorme vluchtelingenstromen.

Conflicten die in het westen vaak geduid worden als etnisch of religieus, blijken in de praktijk vooral over water en voedsel te gaan.

Voorzitter, wij halen rozen uit Ethiopië en Kenia, boontjes uit Marokko en andere Afrikaanse landen die met droogte kampen. We halen veevoer uit een snel verdrogend Brazilië.

En door steeds meer broeikasgassen uit te stoten, maken we de problemen alleen maar erger. Het Kabinet zegt de oorzaken van de vluchtelingenstromen aan te willen pakken. Ik hoor graag hoe.

Het is een gotspe om te klagen over mensen die vragen om bed, bad en brood… zolang we niet onder ogen willen zien dat onze welvaart steunt op de schouders van de allerzwaksten, en op de grondstoffen van toekomstige generaties.
Voorzitter, onze bio-industrie speelt een doorslaggevende rol in het ontstaan van droogte, honger, klimaatverandering en kap van regenwouden.
Ook daarom ben ik van mening ben dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Dank u wel.