Bijdrage Thieme debat over aftreden Opstelten en Teeven


10 maart 2015

Voorzitter,

Jarenlang heeft “de Hakkelaar” case ons in spanning gehouden. Hoeveel crimineel geld kun je overhouden als je een deal met justitie sluit? En hoe transparant is justitie met dergelijke deals bij het inlichten van de Kamer?
De daders zijn inmiddels ontkomen via de achterdeur. Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven hebben ervoor gekozen geen verantwoording af te leggen, maar te vertrekken. Een korte verklaring tijdens een persconferentie, geen enkele vorm van verantwoording tegenover het parlement. Voorzitter, mijn fractie betreurt dat zeer.

We zullen vandaag een debat moeten voeren met de man die minister Opstelten afgelopen zaterdag in het AD nog betitelde als één van de beste mensen die we hebben. De vraag is of hij bedoelde:
één van de beste mensen die de VVD heeft of
één van de beste mensen die het kabinet telt?
De Minister president taxeerde de kwestie Verheijen eerder als een “opgeblazen kwestie”.
Dit alles, voorzitter, rechtvaardigt de vraag of het taxatievermogen van de Minister president past bij zijn functie.
En of het belang van de VVD en het vervullen van het premierschap niet te veel door elkaar aan het lopen zijn.

Voorzitter, verwarring is tevens het centrale thema van dit debat. Het is onbegrijpelijk dat er op het ministerie cruciale gegevens “zoekraken”.
Of het nu gaat om fotorolletjes uit Srebrenica,
of tapgesprekken van overleg tussen een VVD staatssecretaris en een VVD senator in een corruptie-onderzoek
of afschriften van een deal met een crimineel,
waarvan de staatssecretaris met bravoure journalisten had uitgedaagd met
“ik weet alles, maar ik zeg niets”.

En in het kader van het populaire omdenken spiegelde de minister van Justitie die houding en zei keer op keer: “Ik zeg alles, maar ik weet niets”.

Dat leidde ertoe dat journalisten van Nieuwsuur op zoek gingen naar de gegevens die het departement niet kon vinden. Ze kwamen al verrassend snel met resultaten. Daarom lijkt het me goed om de bezuinigingen op de publieke omroep nog eens te heroverwegen.
Voelt de minister-president er misschien voor om de publieke omroep extra middelen te verschaffen zodat ze ook op zoek kan gaan naar de achtergronden van dat verdwenen tapgesprek tussen de heren Teeven en van Rey?
En mogelijk ook naar de twee kwijtgeraakte fotorolletjes uit Srebrenica?
Het zou de waardering voor de Publieke Omroep en het vertrouwen in de politiek zeer ten goede kunnen komen.

Voorzitter, hoe kan het dat de belastingdienst buiten een deal met een crimineel wordt gehouden, waarmee de Nederlandse staat tussen de 3 en 6 miljoen belastinginkomsten misloopt.
Hoe kan het dat in een zo gevoelige kwestie een bankafschrift van de geheime transactie zoekraakt aan de zijde van het ministerie, niet aan de zijde van de crimineel waarmee de schikking getroffen is? Levert dit niet feitelijk een chantabele positie op van zowel de minister van V&J als zijn staatssecretaris en hoe lang heeft deze chantabele positie geduurd?
Welke maatregelen zijn er getroffen op het ministerie van V&J om herhaling van dergelijke onacceptabele slordigheden te voorkomen?
En, voorzitter, waarom denkt de premier dat hij door kan gaan met ene kabinet dat zwaar inzette op Law & Order maar waarvan een van zijn beste ministers hem ontvallen is? Heeft hij overwogen het ontslag van het hele kabinet aan te bieden aan de Koning?

Ik zie de antwoorden van de premier met belangstelling tegemoet en ben voorts van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.

Tweede termijn

Voorzitter. Teflon regeert. Geen antwoorden. Niet het begin van een verklaring voor de Teevendeals en de Oostindische vergeetachtigheid van Teeven en Opstelten. Een minister president die vijf kwartier in een uur praat, maar geen enkele helderheid verstrekt. En hij kan dat doen. Want de Partij van de Arbeid klampt zich vertwijfeld vast aan de VVD, en omgekeerd, omdat dat voor beide partijen de enige overlevingsstrategie is. In elk geval tot volgende week woensdag.

Voorzitter,

een overheid die van burgers verwacht dat bij de belastingaangifte elk bonnetje verantwoord wordt,
dat in een uitkeringssituatie zelfs elke tandenborstel in de badkamer verantwoord wordt,
een overheid die van elke ondernemer vraagt om op de dag nauwkeurig aangifte te doen van de omzetbelasting op straffe van een fikse boete,
die overheid heeft hier vandaag bij monde van de minister president laten zien dat als het de overheid zelf betreft,
het niet interessant gevonden wordt of er schimmige deals met criminelen gesloten worden, buiten de belasting om.

De wijze waarop burgers in onze samenleving door de overheid bejegend worden staat in schril contrast waarop vertegenwoordigers van diezelfde overheid zichzelf en elkaar uit de wind houden.

Kiezers zijn de enigen die daar een einde aan kunnen maken. Macht corrumpeert. En de lijst met integriteitsproblemen binnen de grote politieke partijen, laat zien dat er alle reden is voor een kiezersopstand zonder weerga.

Dank u wel.