Bijdrage Thieme Debat missie Libië


23 maart 2011

Bekijk de bijdrage via debatgemist.nl

Mevrouw Thieme: Voorzitter. De Partij voor de Dieren-fractie gunt elke wereldburger vrijheid en democratie. De wijze waarop kolonel Kadhafi zijn burgers behandelt, keuren wij ten sterkste af. Het debat over militaire steun om de VN-resolutie uit te voeren of om een NAVO-missie te faciliteren is vandaag gevoerd, maar vandaag stemmen wij niet over de optie "wel of geen vrijheid en democratie voor Libië". Was het maar waar. Dan was de afweging eenvoudig.
Er zijn grote twijfels over nut en noodzaak van Nederlandse deelname aan de missie. Het antwoord van het kabinet heeft die twijfels bij mijn fractie niet kunnen wegnemen. Wij spreken over een land met een complexe stammenstructuur. Wij spreken over een verdeelde NAVO, een verdeelde VN-Veiligheidsraad en over de gevoelige afstemming van eventuele interventies tussen westerse en Arabische landen. Onduidelijkheid bestaat over het werkelijke doel van de missie, over de consequenties op langere termijn in termen van burgeroorlogen en vluchtelingenstromen, over bondgenoten die allen een geheel eigen geopolitieke historie met Libië hebben. Het zijn allemaal overwegingen die geen overhaast ingrijpen of deelname aan een internationale militaire missie rechtvaardigen.

Voor mijn fractie is de twijfel niet weggenomen dat deze missie betekent dat wij gaan meedoen aan een burgeroorlog met als doel regime change. Regime changes leiden op korte termijn zelden tot het vooraf gewenste resultaat. Saddam Hoessein is weg, maar veel vrede en veiligheid heeft Irak nog niet gekend. In Libië zijn vooral de verhoudingen tussen de bevolkingsgroepen in belangrijke mate bepaald door wie de oliebronnen en de havens in handen heeft. Daar kunnen wij noch in VN-verband, noch in NAVO-verband gemakkelijk iets aan veranderen. Nederland wil misschien wel iets te graag. Wij zijn iets te gretig om als muis met de olifanten mee te mogen stampen.
Mijn fractie vindt dat het wapenembargo tegen Libië streng moet worden nageleefd. Wij vinden dat helder moet worden welke rol Nederlandse bedrijven hebben in het leveren van wapens aan Libië of aan andere potentiële brandhaarden. Wij vinden dat alles gedaan moet worden om Kadhafi voor het Internationaal Strafhof te brengen voor wat hij zijn volk heeft aangedaan. Wij vinden dat er een wapenstilstand in Libië moet komen die via internationaal toezicht onder VN-mandaat moet worden nageleefd.
Het sturen van F-16's en een mijnenveger past op geen enkele wijze bij die inzet. Dit is niet het moment voor Hans Brinker-achtige flinkheid. Wie vandaag ja tegen deze missie zegt, zegt daarmee mogelijk ook ja tegen deelname aan een langdurige oorlog waarvan de consequenties niet te overzien zijn. De Partij voor de Dieren kiest daar niet voor.

Overigens zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand AO Milieuraad

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO Externe Veiligheid (ChemiePack, Dow Chemical, Thermphos)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer