Bijdrage Thieme debat militaire missie Syrië


10 februari 2016

Voorzitter,

Er is een kruitvat, en er is een lont.
De VVD wil de lont in het kruitvat steken en inmiddels is de hele coalitie om.
En niet alleen de coalitie, maar een groot deel van de Kamer.

Dat geldt niet voor mijn fractie, Voorzitter.

Er is sprake van een oorlog waarbij Rusland, Iran, Het Assad bewind, ISIS en een bont palet van internationaal strijdende partijen betrokken is met tegenstrijdige belangen.
Canada trekt z’n straaljagers terug…..maar
…Nederland staat klaar om alsnog mee te gaan bombarderen.
Is er duidelijk wie er gaat winnen, voorzitter?
Als er een ding duidelijk is, is het dat er helemaal niemand zal gaan winnen.

Voorzitter, laten we het onoverzichtelijke slagveld eens bezien. Het regime Assad is te zwak om stand te kunnen houden.
Van de 325.000 militairen die het Syrische leger aan het begin van de oorlog telde zijn er minder dan de helft over.
Jongeren vluchten massaal naar het platteland of het buitenland om de dienstplicht te ontwijken.
Assad arresteert jonge mannen om ze letterlijk in te zetten als kanonnenvlees. Assad is volkomen afhankelijk van steun uit het buitenland:
militaire adviseurs uit Iran,
vrijwilligers uit Iran, Irak, Libanon,
en duizenden strijders van Hezbollah.
En Poetin met een luchtoffensief om te voorkomen dat het regime Assad instort. Volgens de VN zijn er bij de burgeroorlog minstens 220.000 doden gevallen.
Volgens de vluchtelingenorganisatie zijn er inmiddels 4,6 miljoen Syriërs naar het buitenland gevlucht.

We kennen de gevolgen:
grote groepen vluchtelingen zijn op drift, in de regio en in Europa.
En in de tussentijd is er een kluwen van vechtende partijen die ervoor zorgen dat het land letterlijk ontvolkt wordt.
Vluchten of doodgaan, dat zijn de opties van dit moment.
En nu gaan wij er ons mee bemoeien.
Met 4 straaljagers.

Er is geen enkel zicht op dat onze bijdrage de vrede ook maar iets dichterbij gaat brengen.
Dat weet iedereen die gezien heeft wat we in Irak en Afghanistan ook niet voor elkaar gekregen hebben.
Tal van strijdende partijen zijn er vanuit verschillende belangen al geruime tijd aan het bombarderen en als we één ding kunnen vaststellen…
is dat het de vrede niet dichterbij gebracht heeft.
Maar wel de onveiligheid.
Rusland verloor een vliegtuig vol burgers aan terroristen
en de aanslagen in Parijs staan nog vers in het geheugen.

Vredesorganisatie Pax, het Rode Kruis en Amnesty International manen tot voorzichtigheid[1] maar helaas is er geen Kamermeerderheid die kiest voor een Nederlandse wapenstilstand in het kruitvat.
Voorzitter, bombardementen gaan geen bijdrage leveren aan vrede in Syrië.
Als er ergens behoefte aan is, is het aan humanitaire hulp, niet aan bommen.
Nederland zoekt het gevaar
Nederland voedt het gevaar
En Nederland geeft het commando over de eigen strijdkrachten volkomen uit handen.

Voorzitter,
mededogen,
duurzaamheid,
vrede en veiligheid
zijn niet gediend met Nederlandse bombardementen in Syrië.
Hooguit kunnen ze terroristische vergeldingsacties in Nederland tot gevolg hebben.

De Partij voor de Dieren zal die bombardementen niet steunen.
Wie met alle geweld vrede wil bereiken, bereikt het omgekeerde.

Geweld tegen mensen kan tal van belangen dienen, maar natuurlijk niet die van vrede en gerechtigheid.

Dank u wel.

[1] http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/02/08/kamer-voorop-in-strijd-in-syrie-1588847

Slottermijn:

Voorzitter,

De minister president is van mening dat onze militairen in Irak boven onze gewichtsklasse presteren.

Voorzitter, dat geloof ik graag.

Maar, dat is niet de afweging die mijn fractie wil maken.
Het bombarderen levert, volgens mijn fractie geen bijdrage aan het vergroten van de veiligheid in de wereld

Geen bijdrage aan het vergroten van de veiligheid in Syrië en het levert geen bijdrage aan het vergroten van de veiligheid in Nederland.

Deelname aan de bombardementen leidt daarentegen in directe en indirecte zin tot gevaarzetting.

Om die reden wijst de Partij voor de Dieren deelname aan de bombardementen op Syrië af.
Mijn partij neemt haar verantwoordelijkheid om geen bijdrage te willen leveren aan die gevaarzetting.

Uiteraard wenst mijn fractie alle mannen en vrouwen die zich inzetten voor deze missie, een behouden thuiskomst.

Interessant voor jou

Inbreng SO Gewasbeschermingsmiddelen

Lees verder

Bijdrage Wassenberg AO Landbouw & Visserijraad 14 en 15 december 2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer