Bijdrage Thieme Debat maat­re­gelen ter beperking van gezins­mi­gratie


27 september 2012

Bekijk de bijdrage via debatgemist.nl

Mevrouw Thieme:
Voorzitter. Ook ik feliciteer collega Van Ojik -- ik moet even kijken waar hij zit -- met zijn maidenspeech.

De burgerrechten van gezinsmigranten schenden met discriminerende eisen. Dergelijke harteloos beleid wil de minister vastleggen in de regelgeving. Hij wil rechtsongelijkheid een wettelijke basis geven, op grond van de wens van een parlement dat inmiddels ontbonden is. Deze demissionaire minister wenst geen gevolg te geven aan het oordeel van deze nieuwe Kamer, die zich in meerderheid uitspreekt tegen een dergelijk discriminerend beleid. Iedereen is voor de wet gelijk, maar sommigen blijkbaar meer dan anderen. De Partij voor de Dieren wenst op geen enkele wijze steun te geven aan een dergelijke discriminerende maatregel en verzoekt de minister om zich niet te verschuilen achter procedures en financiƫle onmogelijkheden. Ook de Partij voor de Dieren wil geen schijnhuwelijken, maar deze maatregel gaat dat helemaal niet tegen.

Als de minister zich beroept op situaties die voor de verkiezingen bestonden, dan moeten wij vaststellen dat het draagvlak voor het door hem gevoerde beleid drastisch aan steun en instemming heeft verloren. Daar zou de minister niet doof of blind voor moeten zijn. De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan het onrecht dat gezinnen wordt aangedaan, evenzeer als zij een einde wil aan de bio-industrie.