Bijdrage Thieme Debat Europese Top (tweede termijn)


12 december 2012

Bekijk de bijdrage via debatgemist.nl

Voorzitter, Europa onder leiding van Van Rompuy wordt niet democratischer, maar technocratischer, met vergaande overdracht van bevoegdheden. Dit betekent een onaanvaardbare aantasting van de soevereiniteit van Nederland. De zorgen die daarover in Nederland leven zijn groot, maar lijken niet gehoord te worden. De Minister-President staat niet open voor de andere scenario’s die Europa in staat stellen om uit de crisis te komen zonder dat die ten koste gaan van belangrijke Europese kernwaarden als democratie en soevereiniteit en waarin rekening wordt gehouden met de inherente verschillen tussen eurolanden, sociaal en economisch.

Voorzitter, sinds het referendum over de Europese Grondwet heeft de burger geen enkele invloed meer gehad op de koers van Europa. De burger heeft keuze tussen JA of JA, andere smaken zijn er niet.

Voorzitter, You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. Die stelling van Abraham Lincoln, wordt ook steeds meer bewaarheid als het gaat om de onbegaanbare weg die de Europese leiders willen uitstippelen voor hun burgers, steeds verder het moeras in, omdat er geen weg terug zou zijn en al helemaal geen alternatieve route.

Voorzitter, mijn fractie vindt het van cruciaal belang dat er nu een referendum komt wanneer Nederland voor de keuze staat om bevoegdheden over te hevelen aan Brussel. Het gaat om de geloofwaardigheid van de politiek, de soevereiniteit van Nederland en de toekomst van Europese samenwerking die nu ernstig bedreigd wordt door het opgevoerde schimmenspel en de verstrekkende consequenties daarvan. Mijn fractie heeft daarom de motie van de SP voor een referendum mede ondertekend.