Bijdrage Thieme AO Wijziging Besluit Houders van Dieren in verband met opheffen product­schappen


5 juni 2014

Voorzitter, mijn fractie heeft gevraagd om dit debat omdat wij vinden dat er stil moet worden gestaan bij het feit dat dit Kabinet de verouderde welzijnsregels van de bio-industrie zonder inhoudelijke toets of die wel deugdelijk zijn, klakkeloos overneemt en de wijziging van dit Besluit niet aangrijpt om het Besluit aan te passen aan de nieuwste inzichten met betrekking tot het dierenwelzijn. Voorzitter, ik wil van de staatssecretaris weten waarom ze iets over zou willen nemen zonder dat klip en klaar is dat het goede normen betreft?

Deze week zegt de voorzitter van de Alliantie Verduurzaming Voedsel Aalt Dijkhuizen in de kranten dat er een groot gevaar zit bij snelle verduurzaming van de veehouderij. Hij raad de veeboeren zelfs aan niet te hard van stapel te lopen met het verbeteren van dierenwelzijn. De staatssecretaris heeft echter deze week gezegd dat de horeca en de cateraars snellere stappen met duurzaamheid moeten zetten. Voorzitter, hoe valt dat de rijmen met uitspraken van voorzitter van de Alliantie Verduurzaming voedsel. Daar kan ze het toch niet mee eens zijn? Pleit de Staatssecretaris ook voor snellere stappen naar duurzaamheid in de productieketen?

Voorzitter, de leefomstandigheden van de dieren in de bio-industrie bewijzen dat de welzijnsregels van de sector die nu overgenomen worden niet goed genoeg zijn. Er zijn er teveel om op te noemen, ik stip er een paar aan.

De ouderdieren van de plofkippen en plofkalkoenen die chronisch honger lijden. Het welzijn van konijnen in draadgazen kooien, ook in de zogenaamde welzijnskooien, terwijl uit onderzoek blijkt dat de konijnen poot- en gewrichtsproblemen hebben en gestoord gedrag vertonen bij gebrek aan afleidingsmateriaal. Plofkalkoenen van 7 kilo of zwaarder die in containers moeten worden vervoerd waarin de dieren zich niet kunnen oprichten.

Voorzitter, de staatssecretaris grijpt de kans niet om bij het aanpassen van het besluit meteen een aantal misstanden aan te pakken. Bijv. de misstanden in de broederijen van pluimvee. In de broederijen wordt de wet overtreden omdat de net uitgekomen kuikens 1 tot wel 3 dagen geen voer of water krijgen. Om redenen van efficiƫntie wordt de broedkast maar 1 keer geopend. Kuikens die op dat moment nog niet volledig uit het ei zijn gekomen, worden levend vermalen tussen de eierschalen. Kuikens die juist vroeg uit het ei zijn gekomen, zitten dan al meerdere dagen zonder voer en water in een donkere broedkast. Zij worden verpakt en getransporteerd naar kippenstallen. Pas in die stallen krijgen ze water en voer. Veel kuikens zijn dan zo verzwakt door het gebrek aan water en voer dat ze doodgaan.

Voor de sector een verwaarloosbaar economisch verlies, maar voor de wet een geval van ernstige dierverwaarlozing. Is de staatssecretaris bereid om deze kuikens het recht op water en voer te geven conform de vijf vrijheden van Brambell die dit kabinet heeft omarmd?

Voorzitter, is dit dan de duurzame veehouderij waar het kabinet over spreekt? Graag een reactie. Ik roep de staatssecretaris nogmaals op om daad bij woord te voegen, deze kans om te investeren in het dierenwelzijn niet te laten liggen en echte stappen te nemen naar een duurzame veehouderij.

Dank u wel.