Bijdrage Teunissen aan debat over de situatie in Oekraïne


10 maart 2022

Voorzitter,

Het is afschuwelijk om te zien hoe er zich een humanitaire ramp voltrekt in Oekraïne, zoals de verwoesting van het kinderziekenhuis in Marioepol gisteren. Ook vandaag weer zien we dat een humanitair konvooi dat Marioepol probeerde te bereiken vanwege gevechten rechtsomkeert heeft moeten maken. Kan het kabinet aangeven wat de stand van zaken is van de bijdrage van Nederland aan humanitaire hulp? En kunnen we die intensiveren?

Hoewel er gisteren opnieuw een Europees sanctiepakket gelanceerd is, is het bij lange na niet genoeg om de geldstroom richting Poetin van olie en gas stop te zetten. De EU maakt nog steeds elke dag 600 miljoen euro over naar de Russische oorlogskas. Zoals Sheila Sitalsing gisteren zo goed verwoordde in haar column: “enerzijds harde sancties krijten en anderzijds olie- en gasdollars in Rusland blijven pompen, is als het financieren van een hondsdolle terrorist die je zegt te willen bestrijden.”

Al weken vraagt de Partij voor de Dieren, en andere partijen, een noodbesparingsplan zodat we net als de VS Russisch gas kunnen boycotten. Het beeld wordt nu geschetst dat we mensen met de laagste inkomens opzadelen met de hoogste lasten. Dat is helemaal niet nodig. Maar dat vergt gedurfde politieke keuzes: bedrijfsgebouwen in de avond en in het weekend niet verwarmen of verlichten, leegstaande kantoren niet verwarmen en onnodig weg- en vliegverkeer aanpakken. Een afschakelplan voor onze energie, energie bewaren voor huishoudens en essentiële fabrieken, en niet voor de bloementeelt en de kunstmestfabriek. Deze stappen hadden we onmiddellijk kunnen zetten. Uit solidariteit en effectiviteit. Waarom ligt dat noodbesparingsplan er nu nog niet? Waarom is het afschakelplan nog niet in werking getreden? En kan de minister aangeven of energiebesparing op dit moment ook onderdeel is van de gesprekken in de Europese Unie over sancties.

Voorzitter, boven op de lange lijst met gevolgen van deze verschrikkelijke oorlog komt nu de waarschuwing dat een mondiale voedselcrisis dreigt door stijgende prijzen. Direct klonk de luide roep -vanuit de agro-industrie- om de zo noodzakelijke verduurzaming van de landbouw, de klimaatplannen en de stikstofmaatregelen stop te zetten onder het mom van voedselzekerheid. Dit is de wereld op zijn kop. De oorlog van Poetin is geen reden om op de rem te gaan staan, maar juist om die omschakeling te versnellen en zelfvoorzienende te worden. Twee derde van de tarwe die in Nederland wordt verbouwd wordt verwerkt in veevoer, bovendien legt de veehouderij enorm beslag op landouwgronden elders. Dus ook hier geldt, transitie doorzetten en besparen, niet afremmen. En de intensieve veehouderij afbouwen.

Voorzitter, tot slot, als Oekraïense vluchtelingen in Nederland aankomen, moeten we doen wat we kunnen om dat leed te verzachten. Veel vluchtelingen zijn alles kwijt, maar hebben wel hun huisdier meegenomen op de lange reis. Het COA verplicht mensen afscheid te nemen van hun dier, wat hun leed vergroot. Inmiddels weten we dat er voldoende gezinnen klaarstaan in Nederland die van harte gezinnen met dieren willen opvangen, alleen ontbreekt de coördinatie. Daar is landelijke steun nodig. Ik snap dat deze bewindspersonen dingen op hun bordje hebben, maar ik wil ook via deze weg het kabinet oproepen dat zij hier nu mee aan de slag gaan, om dit onnodige leed te stoppen.

Dank u wel