Bijdrage Teunissen aan debat over de kalfs­vleesdeal


8 juni 2021

Voorzitter, er klonk gejuich na de handelsmissie naar China van minister Kaag en haar collega’s in 2018. Het zelfverklaarde groenste kabinet ooit regelde dat Nederland 17 jaar na de gekkekoeienziekte, als eerste land van Europa weer kalfsvlees mocht exporteren naar China.

Deze kalfsvleesdeal druist in tegen wat het kabinet zegt zo belangrijk te vinden: kringlooplandbouw, klimaat en dierenwelzijn.

We halen pasgeboren dieren naar Nederland, om ze hier in korte tijd vet te mesten en vervolgens in stukjes gesneden, als lapjes kalfsvlees naar China te vliegen. Voorzitter, erkent de minister dat deze handelsdeal niet verenigbaar is met kringlooplandbouw waar het kabinet zegt op in te zetten, namelijk kringlopen zo regionaal mogelijk sluiten?

Kalfjes worden gezien als niets anders dan restafval van de melkvee-industrie. Direct na de geboorte worden ze van hun moeder gescheiden, om de melk te kunnen verkopen in de zuivelindustrie. Amper twee weken oud gaat een groot deel van de kalfjes die dan nog leven op transport naar de kalvermesterij. Ongeveer de helft van de kalfjes die vetgemest worden in Nederland, wordt geïmporteerd. Soms zijn ze wel 50 uur onderweg. Terwijl ze als zuigelingen nog afhankelijk van zijn van melk, is onderweg alleen water beschikbaar via drinknippels waarvan de kalfjes niet snappen hoe ze daaruit moeten drinken.

Eenmaal aangekomen, leven de kalfjes in dichte stallen op betonnen vloeren en kampen ze met longaandoeningen en gewrichtsproblemen. Voorzitter, dit is maar een greep uit het dierenleed dat zich voltrekt in de kalversector. Volgens een recent advies over de toekomst van de kalversector staat de license to produce dan ook onder druk.

En dat terwijl in Nederland amper kalfsvlees wordt gegeten.

90% tot 95% van het in Nederland geproduceerde kalfsvlees wordt geëxporteerd. En de consumptie in Europa neemt al jaren af.

ln reactie op de afnemende vraag, zoekt de kalfsvleessector uitvluchten, een nieuwe afzetmarkt buiten Europa. En het kabinet heeft hen daarbij geholpen.

Is de minister het met ons eens dat de kalfsvleesdeal met China achterhaald is, gezien de enorme opgaven die we hebben op het gebied van kringlooplandbouw, klimaat, dierenwelzijn en dat de deal moet worden opgezegd?

En tot slot, als de kalfsvleesdeal nodig zou zijn om van de zogenaamde overtollige kalfjes in de melkvee-industrie af te komen, moeten we dan niet eens stoppen met importeren van 800 duizend extra kalfjes per jaar?

Dank u wel.