Bijdrage Teunissen aan debat Klimaat en Energie


7 juli 2021

Voorzitter,

“Het leven op aarde kan zich herstellen van grote klimaatveranderingen door te evolueren tot nieuwe soorten en nieuwe ecosystemen te creëren.

De mensheid kan dat niet”

Zo valt te lezen in het wetenschappelijke klimaatpanel van de Verenigde Naties, IPCC.

Vorige week heb ik een debat aangevraagd over dit uitgelekte IPCC-rapport. Het gaat over tipping points; kantelpunten die, als ze gepasseerd worden, een domino-effect in gang zetten. Onomkeerbare verandering: het regenwoud wordt een savanne, de permafrost ontdooit en de ijskappen smelten. Het is verbazingwekkend te zien dat er partijen zijn die zeggen: het is pas een concept dus laten we vooral niet te hard gaan. Een concept waarin de strekking helder is en waarin staat dat de mensheid het mogelijk niet overleeft als we nu geen extra maatregelen treffen. Honderden miljoenen mensen en dieren worden geraakt. Gebieden worden onleefbaar.

Mijn vraag aan de staatssecretaris is: hoe reageerde de staatsecretaris op dit rapport? wat ging er door haar heen toen zij dit las? Heeft zij het rapport genoemd in de ministerraad, wil zij naar aanleiding van dit rapport extra meters maken? Zet het haar aan tot een ambitieuze inzet voor de komende klimaattop bezint zij zich op extra maatregelen versneld doorvoeren?

Temperatuurpieken in het Canadese Lytton, waar het vorige week 49,5 graden was, en Lapland waar het nu 35 graden is, zijn waarschuwingen. Maar in een week van wereldwijde hittegolven, stuurde het kabinet ons doodleuk een brief waarin het aangeeft in 2021 geen enkele stap extra te willen zetten om het Urgenda-vonnis te halen. Volstrekt onverantwoord.

In een rechtsstaat moet het kabinet een vonnis gewoon uitvoeren? Zo werkt het, en niet anders, en de rechter is helder, per 2020 minimaal 25% reductie ten opzichte van 1990. Dat betekent per 2020 en daarna niet meer omhoog. Maar voorzitter, inmiddels is de CO2-uitstoot alweer 4 megaton gestegen ten opzichte van 2020. En het kabinet zegt, in ieder geval voldoen we in 2030 aan de doelstelling. Dat is een schending van de rechtsstaat voorzitter. Graag een reactie van de staatssecretaris. En elke 0,1de megaton Co2 die we minderen, leidt tot minder opwarming in de toekomst. Hoe meer we nu doen, hoe meer kosten we besparen in de toekomst. Hoe kan zij dit uitstelgedrag nog verkopen voorzitter?

Er liggen notabene maatregelen klaar; op korte termijn steunt de Partij voor de Dieren eveneens de voorstellen om snel een extra kolencentrale te sluiten, en de rest mag wat ons betreft veel sneller volgen. Veenweidegebieden onder water te zetten en bedrijven houden aan hun energiebesparingsplicht. Meer energie besparen kan al meteen. Ook vraag ik de staatssecretaris om de salderingsregeling voor zonnepanelen niet af te bouwen, omdat met het zicht op afbouw in 2023 burgers juist terughoudender worden om in zonnepanelen te investeren. Die regeling maakt zonnepanelen nu en in de toekomst aantrekkelijker maakt. Het PBL bevestigde deze week nog maar eens dat de hoeveelheid dieren in de veehouderij onhoudbaar is. Dat is geen nieuwe boodschap. Snel stoppen met fokken dus in plaats van honderden miljoenen subsidie te steken in mestvergisters en potdichte stallen met brandgevaarlijke luchtwassers die niets doen voor het klimaat.

Graag een reactie.

Voorzitter, Ik heb hier een motie liggen die oproept om zo snel mogelijk aanvullende maatregelen te treffen om het Urgenda-doel dit jaar met zekerheid te halen.

Ik reken op steun van alle partijen die geroepen hebben dat het Urgenda-vonnis gerespecteerd zou worden.

Daarnaast verzoek ik het kabinet tevens om de Kamervragen over dit onderwerp van mijn fractievoorzitter Esther Ouwehand snel te beantwoorden.

Laten we niet vergeten dat die hele rechtszaak er natuurlijk nooit gekomen was, als diverse opeenvolgende kabinetten naar de wetenschap geluisterd zouden hebben, of dat ze zich zouden hebben gehouden aan de internationale afspraken over het aanpakken van de klimaatcrisis.

De toch al niet ambitieuze klimaatdoelen van het kabinet Balkenende 4 (CDA-PvdA-CU), werden echter doodleuk verlaagd door het kabinet Rutte 1 (VVD-CDA-PVV).

Op kosten van toekomstige generaties.

Urgenda won de Klimaatzaak voor het eerst in 2015 en die uitspraak was ‘bij voorraad uitvoerbaar’. Met andere woorden: het kabinet diende direct te beginnen met het uitvoeren van het vonnis, maar zowel Rutte 2 (VVD-PvdA) als Rutte 3 (VVD-CDA-D66-CU) kozen voor kostbare tijdsverspilling met juridische procedures.

De gevolgen zien we nu.

Als Nederland straks een dwangsom moet betalen, dan komt dat volledig op het conto van de kabinetten Rutte 1, Rutte 2 en Rutte 3.

En laten we dan gelijk afscheid nemen van het idee dat partijen als VVD en CDA goed voor de staatskas zouden zorgen.

Hoe langer je wacht met het nemen van onvermijdelijke maatregelen, des te duurder ze uiteindelijk zullen worden en hoe meer we internationaal wachten, hoe groter de schade is.

Het brengt me op houtige biomassa. De eerste Kamer nam gisteren een motie van de Partij voor de Dieren aan waarin de regering wordt verzocht geen nieuwe of verlengde subsidies te geven op het stoken van houtige biomassa. Dit is een belangrijke erkenning dat houtige biomassa niet duurzaam is. Is de staatssecretaris bereid het beleid structureel te herzien en de grootschalige import van houtige biomassa te verbieden?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Van Esch aan coronadebat

Lees verder

Bijdrage Vestering aan debat over de Slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer