Bijdrage Teunissen aan debat Europese Top


19 mei 2021

Voorzitter. Ik begin dit debat door stil te staan bij de zorgwekkende situatie in de Palestijnse gebieden en Israël en zal daarna ingaan op de klimaatcrisis die tijdens de Europese Top wordt besproken.

Wederom zijn het burgers, zowel aan Palestijnse als Israëlische kant, die het slachtoffer zijn geworden van een geweldsescalatie. De Partij voor de Dieren veroordeelt dan ook ten sterkste het geweld van zowel de Israëlische autoriteiten als gewapende Palestijnse groeperingen. Te midden van dit geweld moeten we niet vergeten dat de escalatie het gevolg is van decennialange onderdrukking, bezetting en systematische schending van het internationaal recht door de Israëlische autoriteiten. Generatie na generatie worden Palestijnen aan structurele ongelijkheid onderworpen.
Er kan alleen een einde aan het conflict komen als Israël de oorzaken van het geweld aanpakt. We dringen er dan ook op aan dat de minister-president zich in de toekomst onthoudt van het uitsturen van eenzijdige tweets. Hoe kan een demissionair premier zo’n eenzijdig verhaal uitdragen namens alle inwoners van Nederland? Minister Blok is in zijn brief een genuanceerder beeld schetst door te erkennen dat het Israëlische nederzettingenbeleid het vredesproces in de weg staat. Hoe verklaart de minister-president deze inconsistente boodschap? In lijn met de conclusie uit de brief, stel ik de minister-president de volgende vragen: Is hij bereid om conform de aangenomen motie Karabulut een concreet stappenplan met maatregelen op te stellen nu Israël zijn bezettingspolitiek voortzet en er tijdens de Europese top bij zijn collega’s voor pleiten hetzelfde te doen?

Voorzitter, dan de klimaatcrisis. Twee weken geleden, op de “Dag van de Aarde’, stelde de VN-secretaris-generaal Antonio Guterres dat de wereld door klimaatverandering aan de “rand van de afgrond” staat. Voorzitter, de enige veilige stap die je kunt zetten aan de rand van de afgrond is een stap terug. Tot dusver heb ik de demissionair minister-president van ons land dat goeddeels onder de zeespiegel ligt alleen maar zorgen horen uiten over een mogelijk coalitie-akkoord dat vooral "niet te veel klimaat" zou moeten bevatten .

Nederland is inmiddels qua klimaat de schandvlek van Europa geworden. We bungelen onderaan lijstjes, zoals aandeel hernieuwbare energie, we zijn kampioen ontbossing van Europa en in onze klimaatdoelen worden we aan alle kanten ingehaald. Meest recent nog door Duitsland, dat zijn 2030 doel gaat ophogen naar 65%. Ook Finland, Denemarken en Oostenrijk hebben aanzienlijk hogere klimaatdoelen. Dat Nederland zich niet aansluit bij de koplopers gaat zich wreken. Want alles wat nu niet doen zadelt komende generaties op met torenhoge kosten en een ontwricht klimaat. De Partij voor de Dieren vraagt zich af hoe een premier van Nederland zich nog geloofwaardig kan inzetten voor een ambitieus Europees klimaatbeleid als Nederland zelf zich in daden weigert aan te sluiten bij de koplopers van Europa? Hoe gaat de premier ervoor zorgen dat Nederland zich aansluit bij de Europese landen die wel klimaatkoploper willen zijn?

Voorzitter, daarnaast geeft de Partij voor de Dieren een duidelijke boodschap mee voor deze Europese Top: stop met Europees beleid dat de klimaatcrisis verergert. Stop met het afsluiten van handelsakkoorden die juist bijdragen aan ontbossing en vervuiling. Stop met het subsidiëren van de intensieve veehouderij, die broeikasgassen uitstoot, schade toebrengt aan onze natuur en een ontbossing in de rest van de wereld. De milieuorganisatie van de VN (UNEP) waarschuwt bovendien dat het risico op het overspringen van ziektes van dier op mens wordt vergroot door de grootschalige en intensieve veehouderij en ontbossing. De transitie naar een regionale, meer plantaardige landbouw is des te dringender geworden in het kader van groen herstel na de coronacrisis. Stop dus met olie met olie op het vuur gooien.

Voorzitter, tot slot: Na de Brexit heeft het Verenigd Koninkrijk een wetsvoorstel aangekondigd voor een exportverbod op levende dieren voor de slacht en om vet te mesten. De EU-lidstaten kunnen nu niets doen om hier een einde aan te maken, omdat ze worden belemmerd door Europese regelgeving. Al jaren vinden er grote drama’s plaats met lange afstandsdiertransporten. Vrachtwagens die kantelen, schepen die kapseizen waarbij duizenden dieren verdrinken. De EU blijft achter en wil over twee jaar pas kijken naar een “aanpassing” van de regels. Als het VK het zo snel kan regelen, kan Europa dat ook zou men denken. Is de minister-president bereid in te zetten op een exportverbod?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Teunissen aan debat over de Raad Buitenlandse Zaken en Handel

Lees verder

Schriftelijke inbreng over de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer