Bijdrage PvdD SO Ontwerp­re­geling tot wijziging van de Uitvoe­rings­re­geling Mest­stof­fenwet


27 september 2018

Inbreng Partij voor de Dieren Schriftelijk overleg Ontwerpregeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met vaststelling nadere regels voor de fosfaatbank

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennisgenomen van de Ontwerpregeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met vaststelling van nadere regels voor de fosfaatbank en willen hier kort op reageren.

Het stelt de fractie van de Partij voor de Dieren zeer teleur dat in de nu voorliggende nadere regels voor de fosfaatbank geen enkele relatie wordt gelegd met de milieuprestaties van de betreffende bedrijven. De leden willen graag van de minister weten waarom zij er niet voor heeft gekozen om de fosfaatrechten uit de fosfaatbank uitsluitend te verstrekken aan ondernemingen met verdergaande milieudoelstellingen, zoals biologische bedrijven. In de Meststoffenwet is dit immers als voorwaarde opgenomen. In hoeverre draagt de regeling zoals deze nu is vormgegeven bij aan de door de minister geschetste wens om te komen tot kringlooplandbouw?

Interessant voor jou

Bijdrage Wassenberg aan AO nucleaire veiligheid

Lees verder

Bijdrage PvdD aan SO Bijgestelde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer