Bijdrage Partij voor de Dieren spoed­overleg Regeling Agres­sieve Dieren


9 juni 2008

Voorzitter,

Ook de Partij voor de Dieren is zeer verheugd over de brief die de minister gisteren naar de Kamer heeft verstuurd met daarin de mededeling dat de Regeling Agressieve Dieren is ingetrokken. Verbaasd ben ik niet, want veel van de conclusies die de Commissie van Wijzen heeft getrokken, waren al bekend. Het is dan ook heel erg dat een en ander maar liefst vijftien jaar heeft kunnen voortduren.
En dan denk ik: Waarom is deze evaluatie niet eerder uitgevoerd? Waarom is er niet eerder actie ondernomen? Het heeft de afgelopen 7 jaar notabene zo’n 2000 honden het leven gekost!

Het afgelopen jaar hebben we voortdurend gepleit voor een stop van de inbeslagnames en een generaal pardon voor in beslag genomen honden die geen agressief gedrag vertonen. We hebben aangegeven de regeling te willen vervangen door een combinatie van gedragstests waarmee de mate van agressie kan worden vastgesteld. Dat er opvoedcursussen en gedragstrainingen moeten komen voor de eigenaren. Iedere hond kan immers agressief worden als deze zo wordt getraind of verkeerd wordt opgevoed. Dit blijkt nu ook weer uit de cijfers van het evaluatierapport met betrekking tot de hondenrassen die betrokken zijn bij bijtincidenten. De minister gaf keer op keer aan niet in te willen gaan op onze bezwaren en voorstellen.
Nu bevestigt de Commissie van Wijzen deze bezwaren en komt de commissie grotendeels met dezelfde conclusies.
Overigens zijn wij zeer benieuwd hoe het mogelijk is dat bijvoorbeeld het verder ontwikkelen en valideren van de MAG-test –eerder nog ontraden als motie van de Partij voor de Dieren- ineens wel mogelijk blijkt na het pleidooi van de Commissie, maar dat terzijde…

Voorzitter, in onze ogen verdient dit onderwerp -een reflectie op de ontwikkelingen van de afgelopen periode, het evaluatierapport van de Commissie van Wijzen en de plannen voor nieuw te ontwikkelen beleid- veel meer tijd dan er vandaag voorhanden is. Om die reden zullen wij binnen de commissie pleiten voor het plannen van een diepgaander vervolgoverleg en ik hoop dat de andere fracties dit voorstel zullen steunen. Voor nu zullen we ons moeten beperken tot de meest urgente onderwerpen.

De minister heeft in haar brief toegezegd dat alle honden die op dit moment vastzitten en niet betrokken zijn geweest bij een bijtincident, zullen worden teruggegeven aan de eigenaar.
Graag horen wij om hoeveel honden het gaat, waarom de honden volgens de brief van de minister nog maanden vast zullen moeten zitten en op welke manier de minister vaart zal gaan zetten achter dit proces. Wij nemen aan dat eventuele bijtincidenten geregistreerd staan in het dossier van de betreffende hond. Het oordeel en de vrijlating zou dan een kwestie van minuten kunnen zijn. Graag horen wij waarom de minister hier anders over denkt.

De intrekking van de RAD komt helaas voor veel honden te laat. Extra schrijnend is dit in de gevallen waarbij honden zijn afgemaakt in afwachting van het hoger beroep in hun zaak. Tijdens het vorige algemeen overleg over dit onderwerp, nog geen drie maanden geleden, wees ik de minister op deze gang van zaken. Ik gaf hierbij aan dat dit juridisch absoluut niet deugdelijk is. Als iemand in hoger beroep gaat, vraagt hij een hogere rechter om een uitspraak te doen over iets wat in eerste instantie al dan niet is toegezegd. Dan mag je niet alvast het vonnis executeren en daarmee tevens verder onderzoek onmogelijk maken, door een hond te euthanaseren.
De minister beweerde tijdens het vorige AO dat dit een geoorloofde gang van zaken is. Nota bene in gevallen waarbij de kosten van de opvang niet in redelijke verhouding staan tot de waarde van het dier. Inmiddels heeft het Gerechtshof in Den Haag een uitspraak gedaan in een dergelijke zaak . Hierbij werd geoordeeld dat hier door het Openbaar Ministerie is gehandeld “in strijd met de beginselen van een goede procesorde, waarbij met grove verwaarlozing van de belangen van de verdachte, tekort is gedaan aan haar recht op een behoorlijke behandeling van de zaak”.
Een duidelijke uitspraak, en we horen graag een reactie van de minister hierop. En hoe ze dit in de toekomst gaat voorkomen.

Interessant voor jou

Debatbijdrage Partij voor de Dieren pre-implantatie genetische diagnostiek

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren AO China

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer