Bijdrage Partij voor de Dieren Landbouw- en Visse­rijraad (december 2008)


9 december 2008

Quota 2009
Er is één agendapunt voor visserij vandaag: de quota voor 2009. Voor de voor Nederland belangrijke bestanden wordt nu veel gewerkt met lange termijn beheerplannen. Dit gaat de goede kant op. Mogelijk kan de minister pleiten voor nog veel meer lange termijn beheerplannen. Wat van belang is is dat de EU komt tot verstandige afspraken die helpen de visbestanden te herstellen van overbevissing.

Daarnaast wil ik de minister vragen in het volgende Landbouw- en Visserijraad hier, aan te geven voor de voor Nederland belangrijkste visbestanden (tong, schol, kabeljauw, haring, makreel, horsmakreel en blauwe wijting) wat het advies van ICES was wat betreft vangsthoeveelheden, en welke hoeveelheden uiteindelijk in de ministerraad zijn afgesproken.

Onderhandelingen met Noorwegen
Voorzitter, de minister noemt in de geannoteerde agenda dat de onderhandelingen met Noorwegen moeizaam verliepen. In het verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 18-20 november 2008 lees ik dat Noorwegen over discardmaatregelen vergaande afspraken wil maken. En ook in het blad Visserijnieuws van afgelopen vrijdag was te lezen dat de discards dit jaar een groot knelpunt blijken te zijn, omdat de visserijminister van Noorwegen zich hard wil maken voor het drastisch terugdringen van de bijvangsten.
Voorzitter, ik vraag de minister aan te geven wat haar standpunt in deze was, en de rol van Nederland in het komen tot een goede oplossing.

Bijvangsten
Voorzitter, over bijvangsten nog het volgende, tot slot. Ook het aanpakken van bijvangsten is een belangrijk onderdeel van een goed herstel van visbestanden, naast vangstreducties. Het Wereld Natuur Fonds heeft vorige week een rapport uitgebracht met aanbevelingen voor visserijen om hun bijvangsten te verminderen. De titel van het rapport is ‘Towards Low Impact Fishery Techniques’. Uit dit rapport blijkt dat er zelfs voor alle visserijen op de Noordzee opties bestaan om duurzamer te kunnen vissen door bijvoorbeeld aanpassingen te maken in het vistuig.

Ik vraag de minister om een reactie op dit rapport, en een plan van aanpak om ervoor te zorgen dat deze technieken op grote schaal gaan worden toegepast.

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren Gevolgen kredietcrisis

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren LNV Begroting 2009

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer