Bijdrage Partij voor de Dieren DSB bank


14 oktober 2009

Voorzitter,
DSB bank is op sterven na dood. De bank van Scheringa draaide onder de ogen van DNB met een verdienmodel dat volkomen onmogelijk was. Spaarrentes boven de marktrente, hypotheken met rentes onder de marktrente. Dat leverde dus louter verlies op. En er werden woekerpolissen verkocht met provisies tot meer dan 80%, waardoor ernstige overcreditering ontstond. Hoe kan het dat de minister president zijn partijgenoot Scheringa in mei nog uitbundig prees, ik citeer: “Je bent een voorbeeld voor ons allemaal, je speelt een geweldige rol in de financiële sector. Ik vind dat fantastisch. We zijn trots op je!’
Terwijl op dat moment een intensief AFM onderzoek liep naar de handel en wandel van de Dirk Scheringa Bank. Afgelopen maandag zagen we nog een mevrouw die haar complete pensioen van 100.000 euro op een deposito van de DSB had gezet, omdat de minister president die bank had aanbevolen…
Een week geleden nog zei DNB dat DSB voldoet aan de solvabiliteits- en liquiditeitseisen en dat bracht heel veel spaarders ertoe hun geld dan toch maar in Wognum te laten. Duizenden depositohouders zijn het kwijt, voorzitter, ze staan achterin de rij van schuldeisers.
Alle bankiers van Nederland wisten het, DNB wist het, De AFM wist het, dat het verdienmodel niet klopte, maar ingegrepen werd er niet. Wat meer dan 100.000 mensen ernstig dupeert. Alle betrokkenen hebben er recht op te weten hoe het falende toezicht kon ontstaan. Hoe de premier, de president van DNB en andere toezichthouders de plank zo mis hebben kunnen slaan. En als het juist is dat ook de andere banken (ik citeer de minister van Financiën) dezelfde “idioot hoge provisies” hebben gerekend, wat maakt dan precies het verschil tussen DSB en die andere banken qua verdienmodel? Vindt u dat woekerpolishouders van de andere banken op dezelfde wijze gecompenseerd moeten worden als de ombudsman Wabeke voorstelde voor DSB klanten? Graag een reactie.
Is het juist dat DNB en de Europese Centrale Bank vorige week nog 1 miljard Euro hebben geleend aan DSB, terwijl de bank zonder woekerpolissen geen bestaansrecht had, en ernstig in haar voortbestaan bedreigd was door massaclaims van klanten? Hoeveel van dat bedrag is inmiddels terugbetaald? Bestond de dekking voor die lening uit de haircut die DSB bestuurder Van Goor gister in Nova noemde. Is het waar de DNB meer geld weghaalde bij DSB dan de spaarders deden? Graag een reactie.
Is het juist dat Scheringa tientallen miljoenen aan de bank kon onttrekken en uitlenen aan zijn beheermaatschappij, om vandaar uit zijn hobbies te financieren? Kon dat uit oogpunt van wettelijk toezicht? Klopt het dat het web van bedrijven en handelsnamen van Scheringa bestond uit meer dan 100 handelsnamen en tientallen BV’s en hoe beoordeelt de minister zo’n spaghettistructuur? Hoe kon zo’n structuur ontstaan onder de ogen van de toezichthouders? Graag een reactie
Klopt het dat voor een aantal BV’s de jaarrekeningen niet tijdig gedeponeerd werden ? En dat daarmee sprake is van een economisch delict en dat de bestuurders van de bank daarmee hoofdelijk aansprakelijk zijn? En als dat het geval is, voor welke bestuurders geldt die hoofdelijke aansprakelijkheid dan? Graag een reactie
Dirk Scheringa bood in maart van dit jaar nog aan minister Bos te vervangen als gevolgmachtigd minister van financiële kwesties, en beloofde dat hij dit land er in 12 maanden weer financieel bovenop zou helpen. En vorige week beloofden Scheringa en directeur van Goor nog dat ze er persoonlijk voor in zouden staan dat alle problemen van hun klanten opgelost gingen worden. Op welke manier gaat het kabinet ervoor zorgen dat ze inderdaad persoonlijk gaan zorgen voor de compensatie de gezinnen die ze in diepe ellende gestort hebben?
Als de minister stelt dat DSB ‘de problemen zelf veroorzaakt heeft’ en dat die problemen niet voortvloeien uit externe omstandigheden, kan hij dan aangeven of en op welke wijze de verantwoordelijken dan aansprakelijk gesteld zullen worden voor de door hen veroorzaakte problemen?
Kan Gerrit Zalm aanblijven bij ABN/Fortis wanneer blijkt dat hij meeverantwoordelijk was voor de zelf veroorzaakte problemen die de DSB de kop kostten? En op welke wijze zou het denkbaar kunnen zijn dat hij NIET meeverantwoordelijk zou kunnen zijn?
Voorzitter, Dirk Scheringa heeft zich de belichaming getoond van een schaamteloze graaicultuur. Klopt het dat Scheringa miljoenen aan dividend aan zichzelf heeft uitbetaald om zijn kostbare hobbies te financieren Dat hij de bank voor miljoenen aan eigen aandelen heeft laten inkopen van zichzelf? En dat De Nederlandse Bank dat al wist sinds het gedwongen vertrek van Frank de Grave bij de DSB?
Wordt er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld tegen Scheringa, om te kijken of en hoeveel hij onttrokken heeft aan de bank vooruitlopend op het naderende faillissement? Acht u de staat, De Nederlandse Bank en andere toezichthouders mee verantwoordelijk omdat spaarders en anders klanten van de bank door hen op het verkeerde been gezet zijn?
Voorzitter, het megalomane gedrag van één ondernemer en een handvol ingehuurde oud-politici, kon zich voltrekken onder de ogen van de toezichthouders. Wat gaat u doen om dat voor de toekomst te voorkomen en wat gaat u doen om het rechtsgevoel van al die gedupeerde burgers van dit moment en het vertrouwen in het bankwezen te herstellen? Graag uw reactie!