Bijdrage Partij voor de Dieren AO Regeling Agres­sieve Dieren - Stand van zaken nieuwe regeling


10 september 2008

Voorzitter,

Gisteren lazen wij hoe een 9-jarig meisje de hulp vroeg van prinses Maxima en koningin Beatrix om haar hond Boran terug te krijgen. Zij mist haar twee jaar oude hond, een hond die tegen haar nog nooit is uitgevallen. Bij het lezen van de stukken achter de zaak Boran verloor ik mijn laatste restje vertrouwen in het beleid rondom de beoordeling van vermeend agressieve honden. Na weken opgesloten te zijn geweest in een kennel, werd hij door een onbekende benaderd met een vangstok om een gedragstest uit te voeren. De hond reageerde angstig en trok zijn lip op. Vanwege het angstige gedrag is maar 1 van de 16 standaard testonderdelen uitgevoerd. Dit onderdeel legde hij goed af. Hij was onzeker, maar niet agressief, oordeelde de gedragsdeskundige. De onvolledige test is uitgevoerd onder zeer stressvolle omstandigheden, waardoor deze niet objectief was. Met voldoende leiding, structuur en regelmaat zou dit soort honden goed functionerende huishonden kunnen worden, aldus het rapport. Toch luidt de conclusie dat de gedragsdeskundige van oordeel is dat hij moet worden afgemaakt. Een verzoek tot contra-expertise werd afgewezen door de officier van Justitie. Een persoonlijk drama dat goed weergeeft welke onzekerheden en gevoel van willekeur het beleid van de minister oproept onder hondenbezitters.

Agressief gedrag
In haar brief die wij gisteren ontvingen over de nieuwe regeling die wordt ontwikkeld, schrijft de minister dat na 1 januari alle honden die agressief gedrag vertonen in beslag kunnen worden genomen. Het gaat hierbij niet alleen om honden die hebben gebeten, maar ook om honden die dreigend overkomen, door bijvoorbeeld hun lip op te trekken . Mensen met angst voor honden zullen dit gevoel bij iedere hond krijgen. Politie, justitie en anderen zullen het erg druk gaan krijgen! Wij horen graag van de minister hoe deze definitie in de praktijk zal uitwerken.
Kan de minister aangeven over welke kwalificaties en deskundigheid een toezichthouder of opsporingsambtenaar zal moeten beschikken als hij of zij moet gaan bepalen of het gedrag van een hond (mogelijk) agressief kan worden genoemd? Welke eisen zullen aan deze mensen worden gesteld, met welke criteria moeten zijn werken en hoe zal toezicht worden gehouden op de naleving van deze criteria?

APV
Niet alleen deze definitie van agressief gedrag en de handhaving hiervan baart ons zorgen. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om eigen regels op te nemen in een APV. Hoe denkt de minister hier toezicht op te kunnen houden en wil zij dat wel? In welke mate zal hierbij worden gestreefd naar uniformiteit?
Zullen honden na 1 januari geconfronteerd worden met een inburgeringscursus aan iedere gemeentegrens? Hoe wordt een hondeneigenaar geïnformeerd over de plaatselijke regels?

Gedragstest
De zaak Boran onderstreept het belang van een goede gedragstest die op objectieve en betrouwbare wijze wordt afgenomen. Een test in een kennel tussen blaffende honden zal geen goed beeld geven van een hond in zijn normale doen. Er zal een nieuwe test worden gebruikt waarvan de minister zelf aangeeft dat het nog 1,5 tot 2 jaar zal duren voor deze gevalideerd is. Kan de minister aangeven waar zij het vertrouwen in deze test op baseert?

Is de minister bereid de mogelijkheden te bekijken om gedragstests af te laten nemen aan huis, in aanwezigheid van de eigenaar -in ieder geval bij een gedeelte van de test?

De minister beschrijft in haar brief welke criteria worden gehanteerd bij het aanwijzen van gedragsdeskundigen. Dat is onder andere iemand die aan een universiteit wetenschappelijk onderzoek doet naar gedrag van honden. Hoe wordt voorkomen dat honden en hun eigenaren opnieuw lang moeten wachten op een gedragstest? Hoeveel mensen in Nederland voldoen op dit moment aan deze criteria? En hoeveel van deze mensen zullen op 1 januari 2009 kunnen worden ingeschakeld om een gedragstest af te nemen ?

Ook na de brief is ons nog niet duidelijk wat de mogelijkheden zullen zijn voor het aanvragen van een contra-expertise. Kan de minister hier wat over zeggen?

Opvoedcursussen
Vorige week is in Zwitserland een nieuwe wet van kracht gegaan waarbij hondeneigenaren verplicht worden om een opvoedcursus te volgen . Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, geldt dat morgen ook in Nederland.
Een opvoedcursus kan veel gedragsproblemen bij honden voorkomen. Maar ook wanneer een hond angstig of onzeker gedrag vertoont, zoals in het geval van Boran, kan een opvoedcursus een helpende hand bieden.
Is de minister bereid in de ontwikkeling van de nieuwe regeling te kijken naar mogelijkheden als het verplichten van een cursus en een stelsel van waarschuwingen, zodat een hond niet direct hoeft te worden gedood bij één incident of dreiging?

Na vijftien jaar RAD dacht ik dat we inmiddels wel iets wijzer waren geworden.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren aan schriftelijk overleg over Dierproeven

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren AO Dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer