Bijdrage Partij voor de Dieren Algemene Politieke Beschou­wingen Tweede termijn


22 september 2011

Voorzitter,

Ik wil de premier danken voor de beantwoording in eerste termijn. Ik heb moeten vaststellen dat dieren, natuur, milieu en klimaat door het kabinet zijn ingedeeld onder het kopje “Overige Binnenlandse Zaken”. Het is me in de eerste termijn van de minister-president duidelijk geworden dat hij het liever heeft over de economische hoofdstructuur dan over de ecologische hoofdstructuur. Dat is een enorme vergissing.

Voorzitter. De heer Rutte die in 2008 nog stelde met de VVD een Groenrechtse koers te zullen gaan varen, maakt als premier alleen het tweede deel van die belofte waar. Mogelijk is dit de begroting waar sommige rechtse mensen hun vingers bij aflikken, groene mensen herkennen zich er op geen enkele wijze in.

Natuurlijk, ik begrijp dat de premier andere zorgen heeft nu de AEX gesloten is met een verlies van 4,44 % en in Parijs liepen de verliezen zelfs op tot 5,25%. Wallstreet staat op dit moment op een verlies van 3,3.% en as we speak loopt dat verlies verder op.

Voorzitter, niet dat het mij bovenmatig boeit hoe de ontwikkelingen in de casino’s van het grote geld ervoor staan, maar misschien kan het helpen de aandacht van de minister-president even te krijgen.

Er is paniek op de financiële markten voorzitter, de Rabobank rekent inmiddels een negatieve rente aan bedrijven die hun geld bij hen in veiligheid willen stellen omdat ze andere banken niet meer durven te vertrouwen. Voorzitter, je moet dus betalen om je geld op een veilige bank te kunnen zetten. De omgekeerde wereld, voorzitter.

De banken zijn wereldwijd terug in de gevarenzone, heeft het IMF zojuist bekend gemaakt. ING heeft 30% van zijn Italiaanse schuldpapieren afgestoten om z’n risico’s te beperken.


Voorzitter, de lading is gevaarlijk aan het schuiven en dat is af te lezen van de gezichten van de Europese regeringsleiders. Onze altijd zo olijke minister van Financiën ziet eruit alsof hij er ook niet meer in gelooft dat het goed komt en voor zover er gelachen wordt, is dat als een boer met kiespijn.
Voorzitter, het is de hoogste tijd om over te schakelen naar wat echte waarde vertegenwoordigt.

De positie van dieren, natuur en milieu, ons klimaat.

Het zijn onderwerpen die van groter belang zijn dan de troonrede en de beantwoording van de minister-president doen vermoeden. Ze zijn van levensbelang voor ons allen. Voor het leven dat komende generaties al of niet kunnen hebben op deze planeet waar het beleid beheerst lijkt te woden door roofbouw en opportunisme.
Het kabinet maakt op geen enkele wijze duidelijk op welke wijze ze ons klimaat, onze natuur, de leefomstandigheden van dieren en de verdeling van voedsel en grondstoffen op een eerlijke manier wil regelen. Ik wil daarom de volgende moties indienen:


1.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt dat het afschaffen van milieuschadelijke subsidies in de sectoren energie, verkeer en landbouw een bezuiniging kan opleveren tot 4,5 tot 5,5 miljard Euro én tegelijk zorgt voor een schoner milieu en een gelijk speelveld tussen de koplopers en achterblijvers qua verduurzaming,

constaterende, dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) afschaffing van deze subsidies bepleit,

verzoekt de regering, binnen 3 maanden met voorstellen te komen om deze milieuschadelijke subsidies af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


2.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Duitse regering 100 miljard investeert in duurzame energie,

constaterende, dat Siemens als één van de marktleiders op het gebied van kernenergie heeft besloten zich terug te trekken uit kernenergie,

constaterende, dat het kabinet miljoenen heeft gereserveerd voor de ontwikkeling van een nieuwe kerncentrale,

overwegende, dat de ontwikkelingsfabriek voor zonnecelfolie Helianthos moet sluiten bij gebrek aan investeerders,

overwegende, dat Nederland gebaat is bij duurzame en innovatieve bedrijven zoals Helianthos,

van mening, dat de regering niet kernenergie maar duurzame energie moet ondersteunen,

verzoekt de regering, een doorstart te faciliteren van Helianthos,

en gaat over tot de orde van de dag

Thieme
Sap
Roemer


3.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de kabinetsplannen voorzien in het verkleinen van de Nederlandse natuur met een gebied zo groot als de Provincie Utrecht,

overwegende, dat een dergelijke verkoop leidt tot ongewenste versnippering van natuurgebieden met alle gevolgen van dien,

verzoekt de regering, af te zien van de verkoop van natuurgebieden totdat onafhankelijk ecologisch onderzoek heeft vastgesteld dat hierdoor geen natuurwaarden verloren gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

4.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Nederlandse natuur één van de grootste waarden vertegenwoordigt in ons land,

constaterende, dat het kabinet heeft aangegeven 72% op het natuurbudget te korten in de periode tot 2016,

overwegende, dat een dergelijke bezuiniging tot onomkeerbare schade zal leiden aan kwetsbare natuurgebieden,

verzoekt te regering de bezuinigingen op het natuurbudget op te schorten,
en gaat over tot de orde van de dag,

Thieme

5.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in goed functionerende ecosystemen weinig kosten hoeven te worden gemaakt voor beheer,

constaterende, dat de beheerkosten van natuur voor een belangrijk deel veroorzaakt worden door de veehouderij (mest en ammoniak),

verzoekt de regering, met een plan te komen om beheerkosten terug te dringen door aantasting van de natuur aan te pakken bij de bron,

en gaat over tot de orde dag.

Thieme

Voorzitter, de voormalig fractievoorzitter van de VVD zei in 2009: “Ik heb altijd grote moeite gehad met de bio-industrie, met dat stapelen van varkens op mensonwaardige manier.”

De gedoogpartner van het kabinet wil geen megastallen.

Daarom lijkt dit mij een vruchtbare motie:


6.

De Kamer,

verzoekt de regering, een einde te maken aan het stapelen van dieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Interessant voor jou

Bijdrage Thieme Algemene Politieke Beschouwingen 2011 (eerste termijn)

Lees verder

Bijdrage Thieme Algemene Politieke Beschouwingen 2011 (tweede termijn)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer