Bijdrage Partij voor de Dieren aan spoed­debat Landbouw en Visse­rijraad- gensoja


17 november 2008

Voorzitter. Wij hebben al eerder debatten gehad met de minister van LNV over de EFSA. Zij heeft binnen Europa op eigen houtje een pleidooi gehouden om de EFSA-adviezen te allen tijde te volgen. Dat is al een denkfout, want het is een risicoanalyse en een politieke afweging is echt iets anders. Toen ik haar daarnaar vroeg, zei de minister: "Als je niet op de adviezen van de EFSA vertrouwt, moet je dat ter discussie stellen. Zolang daar geen twijfel over is, gaan wij gewoon door." Nu heeft de Kamer op basis van een van de uitspraken van een van de topmannen van de EFSA en op basis van alle signalen die erop wijzen dat er wel degelijk iets mis is, tegen de minister gezegd dat zij pas op de plaats moet maken. Dat is precies wat zij zelf in een eerder debat heeft gezegd: "als er iets is met de EFSA, gaan wij het daarover hebben". De minister heeft de motie die de Kamer in alle redelijkheid heeft geformuleerd en aangenomen, dus gewoon uit te voeren.

De minister spreekt over fundamentele belangen. Ik zou daar graag toelichting op hebben. Wat kan nou het zwaarwegende belang zijn van het toelaten van deze soja ten opzichte van het voorzorgsprincipe dat de Kamer van de minister vraagt? De Kamer wil een pas op de plaats. Pas als wij echt meer duidelijkheid hebben, kan de minister misschien weer eens een keertje verder. In de tussentijd kan zij het debat voeren waarover zij het heeft.

Mijn tweede vraag is of de minister zich heeft gerealiseerd dat deze soja haar mogelijk in de problemen brengt bij de uitvoering van een andere door de Kamer aangenomen motie. De Kamer wenst namelijk op te houden met de import van soja die afkomstig is uit gebieden waar bossen zijn gekapt en slavernij plaatsvindt. Gaat het ene niet door het andere fietsen? Maakt de minister het zichzelf niet ontzettend moeilijk op deze manier?

Tweede termijn:
Voorzitter. De minister durft geen antwoord te geven op mijn vragen hoe het zit met de teelt van de soja en welke garanties er zijn dat die teelt niet ten koste gaat van beboste gebieden en niet leidt tot slavernij. Gezien het feit dat de minister daar niet op durft te antwoorden en geen garanties kan geven, kunnen wij constateren dat zij niet alleen de motie van vorige week naast zich neerlegt, maar ook nog regelrecht de motie van collega KoÅŸer Kaya doorkruist waarin de Kamer uitspreekt: stop met de handel in soja die uit deze gebieden afkomstig is. Ik vind het beschamend. Ik vind dat de minister vanmiddag vanwege de zorg van de Kamer en vanwege de motie die wij hebben aangenomen, tegen de toelating moet stemmen van dit genetisch gemanipuleerde sojagewas.

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren Landbouw- en Visserijraad (november 2008)

Lees verder

Bijdage Partij voor de Dieren Vrom begroting 2009

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer