Bijdrage Partij voor de Dieren aan schrif­telijk overleg over de wijziging van het legkip­pen­be­sluit


19 mei 2009

AMvB houdende wijziging van het Legkippenbesluit 2003 (verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien en vaststelling minimumnormen voor het houden van legkippen)

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn blij met de uitvoering van de moties Thieme c.s.1 en Ouwehand c.s.2 , waardoor de verrijkte kooi per 2017 verboden wordt. Door in te zetten op de Kleingruppenhaltung verandert voor het welzijn van de kippen echter bar weinig. De beschikbare oppervlakte per dier is nauwelijks groter dan in de verrijkte kooi, met alle welzijnsproblemen in de groep van dien. Het is volgens de leden onbegrijpelijk dat de minister de ethologische behoeften van kippen om te kunnen stofbaden, scharrelen en bodempikken (specifiek benoemd in de Europese Richtlijn voor het houden van legkippen) en de grote welzijnsproblemen voortkomend uit kooihuisvestingssystemen wederom aan de kant schuift vanwege de economische gevolgen voor de sector.
De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren verzoeken de minister daarom alsnog een verbod in te stellen op de Kleingruppenhaltung. Gezien de ontwikkelingen in de samenleving en de groeiende vraag naar diervriendelijke producten is het zeer onverstandig om ondernemers nog langer in dit systeem te laten investeren.

1 30 800 XIV, nr. 75
2 31 700 XIV, nr. 106