Bijdrage Ouwehand VAO CITES


11 maart 2010

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. Het is een beetje vreemd dat wij hier vandaag staan. Tijdens het algemeen overleg van gisteren was namelijk al duidelijk dat een overgrote Kamermeerderheid de dieren die in het kader van Cites worden beschermd, een betere bescherming wil bieden dan de minister. Een ruime Kamermeerderheid was daar voorstander van, maar de minister wil het kennelijk toch op moties laten aankomen. Goed, dan zijn wij daarvoor niet te beroerd.

De SP-fractie dient zo meteen een motie in over "het downlisten" van olifanten, die de fractie van de Partij voor de Dieren van harte ondersteunt. Wij hebben ons zorgen gemaakt over de internethandel. Daarover is zojuist een motie ingediend door de fractie van GroenLinks. Wij willen maar eens eventjes korte metten maken met de zogenaamde symboolpolitiek. Daarover sprak de minister toen de Kamer haar gisteren vroeg om de ijsbeer beter te beschermen. De ijsbeer wordt vooral bedreigd door habitatverlies ten gevolge van klimaatverandering, maar iedere extra druk op het voortbestaan van deze soort moeten wij wegnemen waar dat kan. De fractie van de Partij voor de Dieren vindt het geenszins symbolisch om een dier dat het toch al moeilijk heeft even met rust te laten en niet commercieel te bejagen. Daarom dien ik de volgende motie in.

Klik hier voor de motie.

Ik heb nog een laatste motie. De fractie van de Partij voor de Dieren vindt namelijk dat de minister de landen die de olifant vergaand willen beschermen, een steuntje in de rug moet geven. Daarom dien ik de volgende motie in.

Klik hier voor de motie.


Ik heb nog een laatste opmerking. De minister heeft gisteren tijdens het algemeen overleg niet heel duidelijk willen aangeven hoe zij de motie uitvoert die in 2008 is aangenomen om de import van uitheemse diersoorten verder in te perken. Ik krijg daar graag alsnog duidelijkheid over. Die motie ligt er inmiddels al meer dan een jaar.

Ik heb nog een woord van dank voor de inzet van de minister om de blauwvintonijn op Appendix I te krijgen en geen concessies te doen aan voorstellen van Frankrijk, die daar weer een uitweg voor zoeken.

Interessant voor jou

Bijdrage Thieme Spoeddebat glossy Gerda (eerste termijn)

Lees verder

Bijdrage Ouwehand VAO Milieuraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer