Bijdrage Ouwehand over herziening GGO-Regel­geving


6 mei 2019

Ingebracht in het Schriftelijk Overleg Landbouw- en Visserijraad

De Partij voor de Dieren verzet zich, zoals bekend, tegen de versoepeling van de regels voor genetisch geknutsel aan planten en dieren en steunt de inzet van de minister dan ook niet. Deze fractie vindt bovendien dat de minister een onverantwoorde uitspraak doet door te zeggen dat er veredelingstechnieken zijn waarvan de veiligheid voor mens en milieu zou zijn “vastgesteld”. De leden van deze fractie wijzen alleen al naar bovenstaande inbreng over de neonicotinoïden, waarbij voortschrijdende inzichten jaren na toelating van deze middelen tot de conclusie noopten dat de eerdere claim dat deze middelen veilig kunnen worden gebruikt onterecht bleek – met alle gevolgen van dien, zoals de onmogelijkheid de stoffen terug te halen uit de ecosystemen waar ze in terecht zijn gekomen. Dit druist regelrecht in tegen het voorzorgsbeginsel.

Bij recent gepubliceerd onderzoek in Nature [1] bleek dat bij onderzoeken naar technieken waarin wordt geknutseld met genen (base editing / genome editing) effecten zijn gevonden op het RNA (ribonucleïnezuur, verantwoordelijk voor het coderen, overbrengen, reguleren en tot expressie brengen van genen). Hieruit trekken de onderzoekers de conclusie dat de techniek brede veranderingen aanbrengt in menselijke cellen . En dat de gemodificeerde CRISPR-Cas9 technologie nog veilig kan worden gebruikt voor onderzoek en therapeutische toepassingen. Eerder al bleek uit twee onderzoeken, bij muizenembryo’s en bij rijst , dat ‘CRISPR-based’ technieken honderden ongewenste veranderingen opleverden in andere delen van het genoom (“off-target mutations”).

1 https://www.the-scientist.com/...

2 Base editors designed to convert one DNA nucleotide to another may also perform large numbers of unwanted edits to RNA, according to a study published earlier this week (April 17) in Nature. Although base editing was touted as a more precise genome-editing approach than more traditional methods, researchers in the US found that the technique appears to cause widespread changes to the transcriptome of human cells, suggesting that the technology needs more work before it can be used reliably in research and therapeutics.

3 https://science.sciencemag.org...

4 https://science.sciencemag.org...

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand over handelszaken landbouwproducten

Lees verder

Bijdrage Ouwehand over kalvertransporten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer