Bijdrage Ouwehand over de land­bouw­as­pecten van de Europese stra­te­gische lange­ter­mijn­visie voor een klimaat­neu­trale economie


6 mei 2019

Ingebracht in het Schriftelijk Overleg Landbouw- en Visserijraad

De leden van de Partij voor de Dierenfractie zien in de geannoteerde agenda dat er een gedachtenwisseling zal plaatsvinden over een Europese strategische langetermijnvisie voor een klimaatneutrale economie in 2050.

Hoe ziet de minister een klimaatneutrale landbouw in 2050 voor zich, in de wetenschap dat vlees en zuivel grote klimaatschade veroorzaken?

Zal de minister in de gedachtenwisseling over een schone planeet en de landbouwaspecten van een klimaatneutrale economie wijzen op het onderzoek van landbouweconoom Joseph Poore van Oxford University [1] over de klimaatimpact van voedselproductie en –consumptie, op basis waarvan hij stelt dat er wereldwijd weinig is dat zo’n brede, schadelijke impact heeft als de veehouderij? Zo niet, welke bronnen gebruikt zij dan voor haar inbreng?

Erkent de minister dat een drastische verandering in het eetpatroon nodig is om de klimaatdoelen te halen, met daarin fors minder dierlijke eiwitten? Is de minister bereid dit punt in te brengen in de gedachtenwisseling bij dit agendapunt?

Erkent de minister dat een nieuw GLB waarin wéér 7 jaar grote bedragen aan subsidie naar de melkveehouderij zullen gaan, het realiseren van een klimaatneutrale landbouw fors zal belemmeren? Zo ja, welke voorstellen zal de minister inbrengen in de gedachtenwisseling om dit tegen te gaan? Zo nee, kan zij dit toelichten?

Welke rol ziet de minister in een klimaatneutrale economie voor de internationale handel in landbouwproducten, zoals onder andere voortkomend uit de handelsakkoorden met Mercosur, Chili, Indonesië, Australië en Nieuw Zeeland waarover nu wordt onderhandeld?

1 Poore, J. & T. Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science. Vol. 360, Issue 6392, pp. 987-992

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand over automatische verlengingen van pesticiden zonder verplichte herbeoordeling

Lees verder

Bijdrage Ouwehand over handelszaken landbouwproducten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer