Bijdrage Ouwehand Debat EU-Groenboek afzet­be­vor­dering


28 september 2011

Bekijk de bijdrage via debatgemist.nl

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. Kip is het meest mishandelde stukje vlees. Toch kunnen we op de radio spotjes horen waarin wordt gejubeld dat kip het meest veelzijdige stukje vlees is. Die spotjes zijn mede door de Europese en dus ook de Nederlandse belastingbetaler betaald. Als het aan het kabinet ligt, gaan we dat soort spotjes nog veel vaker horen en wordt dat, nogmaals, mede met Europees belastinggeld gefinancierd. De Partij voor de Dieren ziet dat niet zitten en dient daarom de volgende motie in.

De heer Koopmans (CDA): We kennen natuurlijk de aversie van de Partij voor de Dieren tegen de promotie van vlees. Maar als we nu eens het woord "groenten" invullen, vindt mevrouw Ouwehand het dan wel een goed idee?

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Dat willen we niet per se uitsluiten. We zijn geen groot voorstander van de promotieregelingen. We kunnen ons echter voorstellen dat er in het kader van het klimaatbeleid van de EU manieren denkbaar zijn waarop voor de promotie van een meer vegetarisch dieet, zoals ook in de routekaart naar een koolstofarme economie keurig staat beschreven, gebruik gemaakt zou kunnen worden van een promotieregeling. We zijn er echter op die manier geen grote fan van; dat weet de heer Koopmans.

[…]

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ik vraag me af waarom de VVD-fractie wel deze vraag stelt, maar niet met een motie komt om aan te dringen op een Nederlandse inzet die stelt dat we die promotie niet zien zitten. Dat zou eigenlijk moeten voortvloeien uit het betoog van mevrouw Snijder.

[…]

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Als ik het goed begrijp, vindt de VVD-fractie dat promotie alleen onder bepaalde voorwaarden kan, bijvoorbeeld als maatschappelijke waarden in het gedrang zijn. Voor mevrouw Snijder zou een crisis een aanleiding zijn. Zij wil in ieder geval geen ongeclausuleerde promotieregelingen.

[…]

Staatssecretaris Bleker: […] Dan de moties. Ik heb zojuist al enige argumenten gegeven waarom ik de motie op stuk nr. 1226 ontraad. Het is niet reëel om producten die volgens de hoge Europese standaarden tot stand zijn gekomen, uit te zonderen van de promotieregeling. Daarom ontraad ik de motie.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Wat zijn dan precies de gezichten van de Nederlandse regering en de Europese Commissie? Er ligt een routekaart naar een koolstofarme economie en er wordt expliciet gesproken over de noodzaak om ons dieet te veranderen. Het past toch niet om in het klimaatbeleid de doelstelling te hebben dat we plantaardiger gaan eten in Europa, terwijl we op basis van het landbouwbeleid spotjes voor kip, kalfsvlees of iets dergelijks financieren? Dat gaat toch niet samen?

[…]

Dat kan deze staatssecretaris wel vinden, maar de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu onderschrijft wel degelijk de routekaart. Daarin staat expliciet dat het van groot belang is dat het consumptiepatroon in Europa gaat veranderen; het gaat over een expliciet plantaardiger dieet. Dat heeft niets te maken met de wijze waarop vleesproducten tot stand komen; het betekent minder vlees eten. Als de staatssecretaris van milieu met dat beleid op pad gaat terwijl de staatssecretaris van landbouw erdoorheen fietst omdat hij wel kipspotjes wil blijven financieren, doen we hier zinloos werk dat wel heel veel geld kost.

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Bijdrage Thieme Algemene Politieke Beschouwingen 2011 (tweede termijn)

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO Milieuraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer