Bijdrage Ouwehand AO Mili­euraad


5 oktober 2011

Mevrouw Ouwehand (PvdD): In het Milieuactieprogramma zitten kansen om subsidies af te schaffen. De VVD heeft volgens mij een broertje dood aan subsidies. De doorrekening van het PBL geeft aan dat wij op Europees niveau 5 tot 10 mld. aan milieubelastende subsidies kwijt kunnen. Voelt de VVD er wat voor om daar samen met de PvdD in op te trekken en de staatssecretaris te vragen zich daarvoor sterk te maken?

De heer Leegte (VVD): Een subsidie is geld van de overheid dat naar iemand anders, een persoon of een bedrijf, gaat. In de discussie over fossiele brandstoffen is dat vaak niet het geval, daar gaat het om andere dingen. De PvdD zegt terecht dat wij niet veel van subsidies moeten hebben omdat ze verstorend werken. Uiteraard wil ik bekijken hoe wij die kunnen stoppen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Mooi, dat gaan we doen.

[…]

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. Ik sluit mij graag aan bij de kritische opmerkingen die collega's hebben gemaakt over het luchtvaartdiner en het ETS. Ik herinner mij dat de staatssecretaris heeft gezegd dat hij misschien eens samen met mij een hapje duurzaam zou eten. Het zou zijn functioneren als staatssecretaris van Milieu misschien ten goede komen. De heren Leegte en De Mos wilden ook mee. Nou was er zondagavond Het Grote Bonendiner. De staatssecretaris heeft een achtergrond in de landbouw en weet dat de boon goed groeit in Nederland, dat hij duurzaam is en dat het in het kader van de Europese voorstellen om koolstofarmer te eten, zoals dat onsmakelijk klinkt, een goed idee is om meer bonen te consumeren.

Ik heb zaterdagavond zitten wachten bij de telefoon, maar geen belletje. Ik had mij er zo op verheugd. De heren De Mos, Leegte, Atsma en ik hadden de Grote Bruine Bonen Bende kunnen vormen. Waarom bezoekt de staatssecretaris wel luchtvaartdiners, maar geen mooie, duurzame initiatieven? Het Bonendiner is een estafette, dus hij kan besluiten alsnog mee te doen en een hart onder de riem te steken van dit initiatief in het kader van duurzaam eten. Het is gratis en je haalt er zomaar milieudoelen mee. Het klinkt natuurlijk allemaal grappig, maar dit mag als kritische rode draad worden gezien in de inbreng van de PvdD.

Wij zien geen enkele stap van dit kabinet, dat er erg voor is dat iedereen zijn eigen boontjes dopt. Dat geldt ook voor de problemen die wereldwijd worden veroorzaakt en waar Nederland een belangrijk aandeel in heeft. Gewoon terugtrekken en in de afwachtende rol gaan zitten; het is om je rot te schamen. Wij weten allemaal dat ontwikkelingslanden niet de grote veroorzakers zijn geweest van de klimaatverandering, dus moeten wij als een van de rijk geworden westerse landen vooroplopen om de neergang te keren. Wij hebben geprofiteerd van het leegroven van de aarde, wij zijn er rijk van geworden en kunnen er een dikke auto van rijden. Ik schaam mij dat Nederland het vieste jongetje van de klas aan het worden is.

Over Durban zijn wij absoluut ontevreden. Wat bedoelt de staatssecretaris met klimaatgerelateerde aspecten van de landbouw? Als hij bedoelt dat de vee-industrie een onverantwoorde bijdrage aan het klimaatprobleem doet, gaan wij verder praten. Ik ben echter bang dat hij in eufemismen praat en de problemen onder het tapijt wil frommelen. Ik wil graag van de staatssecretaris een analyse van het PBL-rapport waaruit blijkt dat wij in Europees verband 5 tot 10 mld. aan milieuvervuilende subsidies kunnen besparen. Dat lijkt mij een mooi begin om de financiën op orde te brengen en het milieu te redden. Vindt de staatssecretaris nu echt dat het Verdrag van Aarhus goed geïmplementeerd is? Kan ik daar ook een analyse van krijgen, want het ziet er abominabel uit.

Ik vind dat wij af moeten van onze ecologische platvoeten en daar sta ik niet alleen in. Ik wil van de staatssecretaris de toezegging dat het in Rio zal gaan om het niveau van consumptie. Je kunt vergroenen wat je wilt, maar als wij op deze voet blijven consumeren, krijgen wij de aarde nooit leefbaar voor toekomstige generaties. Ik wil heel graag dat de staatssecretaris het mandaat van 1992 naar de Kamer stuurt. Toen deden wij het aardig goed in de onderhandelingen. Dat moet de basis worden voor de toekomstige inzet. De mestaanpak, die staatssecretaris Bleker samen met de staatssecretaris heeft gepresenteerd, lijkt niet haalbaar. Kan de staatssecretaris daar een reflectie op geven?

Tot slot de promotie van de landbouwproducten. Hoe kan het zijn dat de staatssecretaris de Europese routekaart naar een koolstofarme economie onderschrijft waarin duidelijk wordt gesproken over de noodzaak tot meer plantaardige consumptie en dat staatssecretaris Bleker in Europa gewoon zegt: als de kippensector het even moeilijk heeft, gooien wij er natuurlijk Europees belastinggeld tegenaan om het eten van kippenvlees te promoten? Dat gaat niet samen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Ik wil graag dat de staatssecretaris hier de baas over wordt.

[…]

Staatssecretaris Atsma: […] Op de Nederlandse inzet voor Rio komen wij volgend jaar april te spreken. Specifieke aandachtspunten zijn vervoer, water en afval. Vervoer en water, mobiliteit, logistiek zijn topsectoren met grote kansen. Ik hoor zojuist Kamerleden zeggen dat de ambitie van Nederland op een aantal terreinen te mager is. Juist de afvalagenda bewijst het tegendeel. Wij gaan daarin heel ver en vinden dat wij voor derde landen een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Op die drie thema's wil in Brazilië volgend jaar extra focussen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ik vroeg of het mandaat en de inzet van1992 naar de Kamer gestuurd kunnen worden om goed te bekijken. Toen liep Nederland nog voorop. Ik vergat de staatssecretaris te vragen naar de Nederlandse inzet op wat Brazilië heeft geagendeerd, dat er een wereldmilieuorganisatie met een goed mandaat onder de VN moet komen. Ik heb daar eerder Kamervragen over gesteld. Gaat de staatssecretaris daarop inzetten? Ik zou dat graag zien.

Staatssecretaris Atsma: Het is natuurlijk geen probleem om de inzet van 1992 te sturen, maar u kunt die waarschijnlijk zelf ook goed boven water halen. Het lijkt mij verstandig om dit te voegen bij de documenten van het volgend voorjaar.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): De Kamer kan daar natuurlijk zelf wel een actualisatie van maken, maar het zou fijn zijn als de staatssecretaris zegt wat hij toen goed vond en nu niet.

Staatssecretaris Atsma: De inzet wordt toegevoegd. Wat betreft de versterking van het milieuplatform: de positie van het UNEP is op dit moment aan de orde. Nederland is van oudsher een van de sterke pijlers van het UNEP en wij willen daar op dit moment niet van afwijken. Wij zijn volop in gesprek met het UNEP, maar dat laat onverlet dat er een internationale discussie speelt over het beste platform waar je vraagstukken van mondiale aard kunt neerleggen. Ik stel voor dat wij deze vraag ook meenemen in de vervolgrapportage over Brazilië. Overigens heeft de heer Steiner recent met de Kamer van gedachten gewisseld over een aantal actuele ontwikkelingen en zorgen gedeeld over de financiering van zijn organisatie. Die zorgen zijn ons bekend. Wat zich in Nederland voordoet, speelt zich natuurlijk ook internationaal bij andere landen af.

[…]

Staatssecretaris Atsma: […] Mevrouw Ouwehand heeft opmerkingen gemaakt over Durban en het ETS. Het Bonendiner heb ik helaas gemist. Ik ben wel een liefhebber van bonen, dus u mag mij altijd uitnodigen. Ik sluit niet uit dat ik ten tijde van het diner mijn eigen geplukte snijbonen zat te malen. Dat was hoognodig, want ze moesten eraf. Ik ken het diner niet en ik heb ook geen uitnodiging gehad. De volgende keer dat het op een passend moment komt, schuif ik graag aan. Ik neem aan dat dat dan in de aanwezigheid van mevrouw Ouwehand is en het zou mij plezieren als de heer De Mos ook meegaat.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ik heb gevraagd om een analyse van het PBL-rapport dat zegt dat 5 tot 10 mld. aan milieubelastende subsidies in Europa kunnen worden afgeschaft. Ik zou graag zien dat de staatssecretaris daarmee de boer opgaat. De staatssecretaris zit een jaar en heeft eigenlijk nog helemaal niks voor het milieu gedaan. Het Bonendiner is een laagdrempelig niet bedreigend initiatief, dat hij best kan ondersteunen. Het loopt nog tot 11 november. Je stoot er geen sectoren mee tegen het hoofd. Sterker nog, je steunt de bonenboeren. Ik neem contact op met de organisatie en misschien kan de gehele commissie genieten van het initiatief om duurzamer te eten. De staatssecretaris zou dan nog een keer per jaar iets voor het milieu hebben gedaan. Dat lijkt mij toch het minste.

Staatssecretaris Atsma: Dit suggereert dat ik nooit bonen eet. Dat is niet zo, maar bij voorkeur met spek. Ik bestrijd ook dat er het afgelopen jaar niets is gedaan met het milieu en het milieubeleid.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ik ga contact opnemen met de organisatie en omdat de afspraak al een keer stond -- volgens mij zou de staatssecretaris mij uitnodigen -- bekijk ik of wij de gehele commissie mee kunnen krijgen. Voor staatssecretaris Bleker zou het ook geen verkeerd diner zijn.

[…]

De voorzitter: Ik heb de volgende toezeggingen genoteerd:
- Over de Nederlandse inzet in het kader van Rio+20 zal de Kamer in april 2012 nader worden geïnformeerd. Daarbij zal de staatssecretaris ook ingaan op de overeenkomsten en verschillen ten aanzien van de Nederlandse onderhandelingsinzet voor de Rio-conferentie Milieu en Ontwikkeling in 1992. Ook zal hij ingaan op het overleg met de staatssecretaris van EL&I over de aandacht voor natuur- en milieueducatie in dit verband.

[…]

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ik wil graag een motie indienen over het PBL-rapport en hoe wij van de milieubelastende subsidies af kunnen. De staatssecretaris heeft hier geen toezegging op gedaan en volgens mij wil de Kamer daar wel wat mee. Dit hoeft niet voor Milieuraad te gebeuren.

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand Debat EU-Groenboek afzetbevordering

Lees verder

Bijdrage Thieme Begroting Algemene Zaken en begroting van de Koning

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer