Bijdrage Ouwehand AO Visserij


6 oktober 2010

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. De Partij voor de Dieren wil niet alleen een vangstverbod voor paling in de grote rivieren, maar in alle Nederlandse wateren. Ik hoef niet per se te herhalen wat hierover al langer bekend is. Aan de andere kant denk ik: misschien moet ik dit toch doen, want het lijkt niet door te dringen. Zelfs als wij nu zouden stoppen met het vangen van paling, duurt het nog 80 tot 200 jaar voordat de populatie zich hersteld heeft. Wat zitten wij dus eigenlijk te polderen over decentraal aalbeheer? De heer El Fassed heeft kritische opmerkingen gemaakt. Ik heb in het rapport dezelfde kritische opmerkingen gezien. Laat mij de minister wijzen op het eigen motto van het kabinet -- ik neem aan dat het volgende kabinet dit overneemt -- geen gedoe, geen administratieve lasten en minder bureaucratie. Waar zijn wij mee bezig? Stop met vangen. Dat is duidelijk voor iedereen; lekker makkelijk, snel klaar.

Hetzelfde geldt voor de visplannen en de beheercommissies. Het is één groot drama. De minister zegt zelf al dat sprake is van grote en aanzienlijke verschillen van inzicht bij alle
betrokkenen. Wordt de deadline van 1 januari 2011 nog gehaald? Hoe wordt voorkomen dat onomkeerbare stappen worden gezet? Op welke onderdelen is sprake van aanzienlijke verschillen van inzicht? Daar ben ik wel benieuwd naar. Zijn er al visplannen klaar? Zo ja, is daar kritisch naar gekeken? Wat was de inhoud? Op welke wijze wordt er nu gehandhaafd? Is dat voldoende? De minister zei op 3 januari 2010 dat de naleving van de visplannen goed geregeld was. Waar baseert zij dit op? Zij geeft immers vervolgens aan dat er geen registratiesysteem is en ook geen handhavingssysteem. Bovendien is er een onduidelijke rolverdeling. Wat is de planning ten aanzien van het stelsel van visplannen en VBC's?

Minister Verburg: Mevrouw Ouwehand is ten behoeve van het herstel van de aalstand voor een vangstverbod in alle Nederlandse wateren. Ik herhaal wat ik haar eerder heb gezegd: we hebben een aalbeheerplan gemaakt, zelfs in twee instanties, omdat we eerder hebben gezegd dat we nog een beter plan hadden. Dat is het uiteindelijk niet geworden. Dit jaar hebben we een vangstverbod voor drie maanden en vorig jaar hadden we het voor twee maanden. Daarmee gaat de Europese Commissie akkoord. Ik ben van mening dat we dit weliswaar langdurig moeten volhouden omdat de aalstand er inderdaad niet best aan toe is en het lang zal duren eer die zich herstelt, maar vooralsnog lijkt mij dit voldoende, want nu kunnen de palingvissers ook nog ergens hun boterham verdienen.

Mevrouw Ouwehand vraagt op welke onderdelen er verschil van inzicht is. Ja, kijk, er zijn er vier die goed lopen. Verder heb ik de Kamer al laten weten dat de visplannen vanaf 1 januari 2011 overal voor de rijkswateren verplicht zijn. Vanaf dat moment ontvang ik ze ook in algemene zin.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): De minister sprak over het vangstverbod dat nu geldt voor paling. Hoe wordt dat precies gehandhaafd? Wij hebben met de minister van Verkeer en Waterstaat schriftelijk overleg gevoerd over de vergunningverlening voor een nieuwe waterkrachtcentrale bij Borgharen. Ik ga daarover een VSO aanvragen en een motie indienen, want het lijkt mij vanwege de ondeugdelijke visgeleidingssystemen geen goed plan dat die waterkrachtcentrale er komt. Ik leg het maar vast even bij de minister in de week, want ik denk dat zij het mobieletelefoonnummer van Camiel Eurlings wel heeft. Ik zou graag zien dat LNV een dergelijke motie warm kon aanbevelen aan de Kamer.

Minister Verburg:Mevrouw Ouwehand vraagt hoe het aalverbod wordt gehandhaafd. Dat gebeurt op dezelfde manier als vorig jaar, namelijk door onze handhavers. Zij heeft melding gemaakt van een VSO met Verkeer en Waterstaat. Ik kan haar bijna garanderen dat als zij Camiel Eurlings iets vraagt, zij niets gedaan krijgt, maar als zij de minister van Verkeer en Waterstaat iets vraagt, krijgt zij in ieder geval antwoord. Dat lijkt mij dus aan te bevelen. Verder neem ik daar kennis van.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Dat er door handhavers wordt gehandhaafd, snap ik. De vraag is alleen of vissersboten die uitvaren worden gecontroleerd. Dat is de vraag. Hoe wordt het vangstverbod gehandhaafd? Ik ben daar benieuwd naar.

Minister Verburg: Volgens mij hebben wij daar vorig jaar ook uitvoerig over gesproken. Toen ging het ook nog over het vissen op de wolhandkrab. Schepen worden gecontroleerd. Dit wordt bijgehouden door de mensen van onze nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit. De handhaving verloopt zeer zorgvuldig. We weten ongeveer waar aal aan land wordt gebracht, want daar zit een bepaald patroon in. Steekproefsgewijs handhaven we dit. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat het heel behoorlijk gaat.

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand AO Dioxine in paling

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO IPPC en Milieuraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer