Bijdrage nota-overleg over raming uitgaven Tweede Kamer 2008


1 juli 2007

Voorzitter,

Bezuinigen op de volksvertegenwoordiging is een voorbeeld van slechte symboolpolitiek wat ons betreft.

Biologisch mag niet teveel kosten, zegt ons presidium. De tweede kamer die het verkeerde voorbeeld geeft aan de burgers in de gedachte dat biologische producten te duur zouden zijn. Terwijl economen van het LEI hebben berekend dat wanneer we in dit land de 12% van ons inkomen die we besteden aan voedsel, te verhogen tot 16%, de gehele Nederlandse landbouw en consumptie biologisch zou kunnen.

Hoogste tijd om over te stappen naar biologische groenten van het seizoen! Het is trouwens niet de vraag of we ons biologische producten kunnen veroorloven, maar of we ons kunnen veroorloven niet-biologische producten te serveren. Of we ons kunnen veroorloven bedreigde diersoorten zoals paling en kabeljauw te serveren alsof er niets aan de hand zou zijn.

De Taskforce Marktontwikkeling Biologische Landbouw geeft miljoenen uit aan projecten om in provinciesteden de aankoop van biologische producten te subsidiëren. Het zou goed zijn als burgers weten dat hun parlementariërs bereid zijn tegen een fatsoenlijke prijs fatsoenlijke producten te kopen. Er zijn twee restaurants waarvan er één momenteel op beperkte schaal biologische producten serveert. Dat is te weinig. Tenminste één restaurant zou geheel biologisch moeten zijn, mede gezien de ambitie van de regering om uiterlijk in 2010 duurzaamheid als zwaarwegend criterium mee te nemen in haar aankopen.

Als het mogelijk is voor één avond een biologische maaltijd te organiseren, moet ook mogelijk zijn om standaard biologische maaltijden aan te bieden.

Daarnaast willen wij u vragen om meer vegetarisch voedsel aan te bieden. Per week worden 200 vegetarische maaltijden geserveerd, maar de variatie in deze maaltijden is beperkt. Daardoor wordt het niet erg aantrekkelijk gemaakt om vegetarisch te eten. Met name omdat er steeds meer vleeseters die regelmatig op zoek zijn naar een lekker alternatief voor het lapje vlees op hun bord.

De voorzitter van het CDA heeft gezegd dat vlees het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket is, alle aanleiding om het voedsel in het kamerrestaurant milieuvriendelijker te maken. Voor de productie van 1 kg vlees is 8 kg meel en soja nodig en zoals u al eerder avn ons heeft kunnen horen, betekent die voerconversie een grote aanslag op het tropisch regenwoud en de natuurlijke hulpbronnen elders. Bovendien vergt de productie van 1 kilo vlees ruim 7500 liter schoon water. Dat staat gelijk aan 1 jaar lang elke dag douchen. Dat kan efficiënter en het moet efficiënter!

Daarom is een logische eerste stap uitbreiding van het aantal vegetarische gerechten in de kamerrestaurants, zodat het aantrekkelijk wordt een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen, aan het sparen van dierenlevens , aan het sparen van water en aan het sparen van grondstoffen. Ook zou het ‘t Presidium sieren als zij meer vegetarisch broodbeleg zou aanbieden, zoals vegetarische paté en andere zogenoemde vleesvervangers. Een land dat 50 miljoen uittrekt voor het stimuleren van millenniumdoelstellingen en miljoenen inzet voor een verbetering van de afzetmogelijkheden van biologische producten (taskforce), zal in z’n parlement ook z’n beste beentje voor moeten zetten.