Bijdrage Arissen over de kenmerken en achter­gronden van dieren­mis­han­de­laars


7 september 2017

Voorzitter, we voeren vandaag een debat over het onderzoeksrapport ‘Aard van het beestje’. En hoewel heel waardevol is om onderzoek te doen naar de kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars om de pakkansen te vergroten, las ik het rapport met groeiende verbazing.

Voorzitter, hoe kan het zijn dat het onderzoek alleen de mishandeling van huisdieren omvat? De dierenwelzijnsovertredingen in de landbouw worden totaal buiten beschouwing gelaten. Ieder jaar weer zijn er miljarden, ik herhaal, miljarden overtredingen van dierenwelzijn in de landbouw. Ieder jaar weer. Van 2,7 tot 3,4 miljard. Dat is een schokkende constatering. Het gaat dan om, bijvoorbeeld: voetblaren, gecoupeerde staarten, het nalaten van dagelijks verplichte inspecties op de gezondheid en het welzijn, het nalaten om zieke dieren apart te zetten en te laten behandelen door een veearts. Nog schokkender is: het is standaardpraktijk.

Dierverwaarlozing wordt ook niet meegenomen in dit onderzoek, maar dit is vorig jaar in het onderzoeksrapport ‘Hoe lopen de hazen’ tenminste wel onderzocht. Waar blijven de mishandelde landbouwdieren? De politie spoort de mishandeling van landbouwdieren niet op, is het argument, dat doet de NVWA. Echter, het is deze zomer veelvuldig in de praktijk gebleken dat de NVWA door destructieve bezuinigingen is verworden tot een tandeloze toezichthouder zonder enige slagkracht. Ook is het algemeen bekend dat dierenmishandeling in de landbouw zelden wordt verbaliseerd, dus zelden strafrechtelijk vervolgd.

Voorzitter, de minister heeft beloofd de uitkomsten van dit onderzoek te betrekken bij het schrijven van toekomstscenario’s voor de aanpak van dierenmishandeling en verwaarlozing. Hoe staat het daarmee, vragen wij de minister, en wordt dáár dan de mishandeling van landbouwdieren bij betrokken?

Voorzitter, de minister ziet na zeer lang aandringen van verschillende partijen in deze Kamer, Partij voor de Dieren voorop, in dat een houdverbod voor dierenmishandelaars opgelegd moet kunnen worden als aparte strafmaatregel. Wij kunnen het ons niet voorstellen dat de minister de dierenmishandeling in de veehouderij daar niet onder zal laten vallen. De Partij voor de Dieren wil tevens een levenslang houdverbod voor dierenbeulen. Voorzitter, dit is geen wetswijziging die wij voor ons uit moeten schuiven en het debat moet daarover snel gevoerd kunnen worden. Graag een reactie.

Voorzitter, de minister stelt in de kabinetsreactie dat het met de dierenmishandeling in Nederland wel meevalt. Echter, uit het onderzoeksrapport ‘Aard van het beestje’ blijkt nu juist dat in de provincies waar meer tijd wordt uitgetrokken wordt voor het taakaccent dierenwelzijn, er méér dierenmishandeling opgespoord wordt. Er vindt blijkbaar nog veel dierenmishandeling buiten het oog van opsporing en handhaving plaats. De Partij voor de Dieren wil dat de pakkans fors omhoog gaat en daarvoor moet de capaciteit van de dierenpolitie fors omhoog. Het zou niet mogen uitmaken of je in Limburg of in Drenthe een dier mishandelt, voorzitter. Graag een reactie van de minister.

Voorzitter, tot slot, is de minister met de Partij voor de Dieren van mening dat wij één Officier van Justitie nodig hebben, die zich volledig richt op de strafzaken die te maken hebben met dierenwelzijn? We hebben aan een taakaccent bij de politie niet genoeg, we hebben dit evenzeer nodig bij het OM, zodat de kennis en kunde op één plaats bij elkaar is en de vervolging van dierenmishandeling de prioriteit krijgt die het verdient.

Interessant voor jou

Bijdrage Lammert van Raan dertigledendebat over de opwarming in de steden

Lees verder

Bijdrage Wassenberg debat Aandeel duurzame energie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer