Bijdrage Arissen Burger­ini­ti­atief 'Een dier is geen ding'


20 september 2017

Voorzitter.

Dierenmishandeling is ziek, verwerpelijk. Mensen die zó weinig respect hebben voor levende wezens dat zij overgaan tot het toebrengen van dierenleed, in de vorm van mishandeling en verwaarlozing, of op welke manier dan ook, is beschamend. Niet alleen mensen die thuis hun huisdier mishandelen, maar ook in de bio-industrie, waar dieren, alle wettelijke holle frasen als ‘intrinsieke waarde van het dier’ ten spijt, behandeld worden als producten zonder gevoel. Het is een barbaarse manier van het omgaan met dieren, die steeds vaker diepe maatschappelijke verontwaardiging en woede oproept. Gelukkig maar. Want de manier waarop mensen in een geciviliseerde samenleving met dieren omgaan, behoort anders te zijn. Een dier behoort niet alleen te kunnen leven zonder pijn en ongerief. Zij behoren hun natuurlijke gedrag uit te kunnen oefenen. Dieren hebben niet alleen intrinsieke waarde, zij hebben rechten.

Namens de Partij voor de Dieren wil ik de initiatiefneemster van dit burgerinitiatief, Jamie Jane Bosman, bedanken voor al haar inzet om iets heel fundamenteels op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen, namelijk dat een dier geen product, .. geen voorwerp, .. geen ding is. Het is bijzonder dat er vandaag een burgerinitiatief in deze Kamer wordt besproken. Dat het jarenlang op de agenda heeft gestaan zonder ingepland te worden is wel op zijn zachtst gezegd betreurenswaardig. Ruim 40.000 handtekeningen is niet niets.

Voorzitter. Het gaat nogmaals niet alleen om huisdieren die door hun sadistische eigenaar worden geslagen, geschopt, verwaarloosd.

Het nieuws werd deze zomer beheerd door voorbeelden van de wijze waarop de bio-industrie omgaat met dieren. Beelden van stalbranden, waarbij je de varkens in doodsstrijd hoorde gillen en uiteindelijk zwartgeblakerd, verkoold over elkaar heen zag liggen. De tienduizenden totaal onnodig vergaste kippen, omdat ze even geen economische waarde meer hadden. Minutenlange verstikking met bijtend gas, daarna door een graafmachine op één grote hoop gegooid. En dan de dagelijkse lijdensweg voor de door hun poten zakkende plofkippen, met voetzweren, mismaakt en te zwaar om nog op de poten te kunnen staan. Het onverdoofd afknippen van varkensstaartjes. Voorzitter, er is geen kráchtigere manier om dieren te onteren dan de wijze waarop de bio-industrie dat doet.

Maar we zien het ook in de plezierjacht, waarbij zonder enige nut of noodzaak dieren worden afgeknald, vaak niet in één schot, maar een lange tijd nog doorleven met kogels in hun lichaam, uiteindelijk stervend aan inwendige bloedingen.

Dit is wat wij toestaan in Nederland, ook op dit moment.

In onze wet staat weliswaar dat dieren geen zaak, geen ding zijn. In het Burgerlijk Wetboek, maar ook in de Wet Dieren. Er wordt gesproken over de intrinsieke waarde van het dier. Dierenwelzijn, ook in de nieuwe Wet Natuurbescherming. Als het gaat om het ‘humaan’ omgaan met het leven van dieren, dan maken we in de praktijk echter uitzondering op uitzondering op uitzondering. Niet omdat we het zo goed voorhebben met dieren, maar omdat we geld, economisch gewin, belangrijker vinden dan het dierenleven zelf. Dat is een keuze die gemaakt wordt. En het moet anders.

De ruim 40.000 ondertekenaars van het burgerinitiatief willen dat mensen die dieren mishandelen, harder worden gestraft. Zij zijn terecht verontwaardigd dat dierenmishandelaars vaak helemaal niet worden gestraft. Het kabinet zal met een wetswijziging komen om een houdverbod als zelfstandige maatregel mogelijk te maken. De wijziging moet ervoor zorgen dat dierenbeulen hun straf niet meer kunnen ontlopen. Maar, voorzitter, de Partij voor de Dieren heeft vaak gezegd dat mensen die dieren behandelen als grof vuil, ook een levenslang houdverbod moet kunnen worden opgelegd. De minister lijkt niet voornemens dat levenslang houdverbod op te nemen in de wetswijziging, maar slechts een houdverbod van maximaal vijf jaar, terwijl dierenmishandelaars vaak in herhaling vallen en steeds opnieuw dieren mishandelen. Voorzitter, soms moet een rechter kunnen bepalen dat een dierenmishandelaar nooit meer dieren mag houden en daarom ben ik voornemens om een motie indienen die de regering oproept om het levenslang houdverbod als zelfstandige maatregel wél mogelijk te maken.

Voorzitter. De kwetsbare positie van dieren brengt de morele verantwoordelijkheid met zich mee dat wij in ons handelen altijd rekening houden met de belangen van elk individueel dier. Een belangrijk begin is de erkenning van enkele basisrechten van dieren. Om de basisrechten bij wet te verankeren, zal ik binnenkort een initiatiefwetsvoorstel indienen teneinde basisrechten van dieren op te nemen in de Grondwet.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Arissen dertigledendebat over mensen die afzien van noodzakelijke zorg door het eigen risico

Lees verder

Bijdrage Van Raan AO Luchtvaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer