Bijdrage Arissen dertigle­den­debat over mensen die afzien van nood­za­ke­lijke zorg door het eigen risico


20 september 2017

Voorzitter,

Maar liefst een kwart van de Nederlanders zorg mijdt als gevolg van het hoge eigen risico, zo blijkt uit onderzoek. Van de chronisch zieken mijdt zelfs drie op de tien mensen zorg en ondersteuning vanwege de hoge kosten. Deze mensen hadden zorg nodig, maar lieten zich niet behandelen omdat zij de rekening niet konden betalen.

Denk het je eens in. Chronisch zieken, mensen met een beperking en ouderen zijn hun eigen bijdrage vaak al standaard kwijt aan het begin van het jaar. Daarbij vragen gemeenten allerlei extra eigen bijdragen voor zorg en lopen allerlei zorgwetten- en regelingen door elkaar. Het is een hele puzzel om uit te zoeken hoeveel zorgkosten je kwijt bent als chronisch zieke en door een stapeling van zorgkosten raken mensen zelfs in de schulden. Dit is een schokkend gegeven en onacceptabel.

Voorzitter, de solidariteit in de zorg staat al lange tijd onder druk. De privatisering van de zorg en marktwerking hebben ervoor gezorgd dat veel zorginstellingen draaien om winstmaximalisatie en dat gaat ten koste van de patiënt. Zorgverzekeraars zijn logge bureaucratische instituten geworden, iedere zorgverzekeraar moet aparte afspraken met zorgorganisaties, er zijn managers, ondermanagers, onder-ondermanagers. Het geld wordt dus niet ingezet voor de zieken, de zorgbehoevenden. De Partij voor de Dieren wil, gelukkig met een aantal andere partijen in deze Kamer, van het eigen risico af en ziet het aanspreken van reserves van zorgverzekeraars, het stoppen met de bureaucratie, commercie en verspilling als enige uitweg uit de neerwaartse spiraal voor mensen die de zorg het hardst nodig hebben.

Verschillende patiëntenorganisaties deden vandaag in een brief aan de Kamer een oproep voor vereenvoudiging van informatie en regels, maximering van de zorgkosten, een verlaging van alle eigen betalingen voor chronisch zieken en mensen met een beperking of psychische aandoening. Zij schrijven, ik citeer: ‘Zorg dat mensen met een langdurige zorgvraag niet weerhouden worden door eigen betalingen en gebruik kunnen maken van zorg, passend bij hun zorgvraag en –zwaarte.’ Einde citaat. Graag een reactie van de minister op deze brief van de patiëntenorganisaties en een oproep aan de formerende partijen om deze aanbevelingen ter harte te nemen.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt dat zorg toegankelijk moet zijn voor iedereen. Of je nu arm of rijk, eventjes ziek of chronisch ziek bent, in welke gemeente je ook woont. Het is een schande om te bezuinigen op de fundamenten van ons zorgstelsel: de huisarts, de apotheek, de psychiater en het ziekenhuis. Vervolgens al het geld uit te geven aan de verkeerde zaken, zoals bureaucratie en de rekening neer te leggen bij de zieke.

Voorzitter, het is nauwelijks goed nieuws te noemen dat de formerende partijen op de valreep voor 1 oktober het eigen risico niet willen verhogen in 2018, want het eigen risico is met 385,- nog steeds veel te hoog. Nogmaals, de Partij voor de Dieren wil het liefst dat het eigen risico wordt afgeschaft, maar in ieder geval fors wordt verlaagd. Wij zullen daarom een motie van de SP mede ondertekenen die oproept tot verlaging van het eigen risico in 2018.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Arissen debat over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezingen

Lees verder

Bijdrage Arissen Burgerinitiatief 'Een dier is geen ding'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer