Algemeen Overleg moties en toezeg­gingen LNV-begroting 2007 (tweede termijn)


10 april 2007

Bijdrage Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand

Voorbeelden van etikettering
Vorige week sprak ik de minister aan op de noodzaak tot verplichte etikettering voor producten waar dierenleed aan te pas is gekomen. Vanochtend kwam de wens om te komen tot verplichte etikettering ook nog eens op tafel. Niet alleen door mij, maar ook door de vertegenwoordigers van de SP, GroenLinks, Christen Unie en D66. Ook mevrouw Snijder Hazelhoff van de VVD gaf aan dat etikettering belangrijk is om de consument te laten weten op welke wijze en onder welke omstandigheden een product wordt geproduceerd. De heer Atsma van het CDA pleitte zelfs voor een geharmoniseerde Europese etikettering.

De Partij voor de Dieren vindt etikettering een van speerpunten om te komen tot een duurzame productie en consumptie. Helaas gaf de minister vorige week in haar reactie op de eerste termijn aan vooral in te willen zetten op vrijwillige etikettering. Verder zag zij overal beren op de weg, het zou lastig zijn om een duidelijk etiket te maken, er zijn wel 250 verschillende etiketten, mensen zien door de bomen het bos niet meer… Dit denken in onmogelijkheden vinden wij een gemiste kans. Bovendien willen wij dat niet alleen positieve informatie op het etiket terecht komt, maar ook de negatieve aspecten waaronder het product is gemaakt zoals een flinke dosis dierenleed. De minister, en met haar ook een aantal kamerleden, is bang dat etikettering zal leiden tot onduidelijkheid voor de consument omdat het ene etiket niet meer te onderscheiden is van de wirwar aan informatie van vrijblijvende labels.

Mede daarom heeft de overheid een taak om tot heldere duidelijke en vooral niet mis te verstane etikettering te komen. Dat hoeft niet moeilijk te zijn en er hoeft ook geen langdurig onderzoek aan te pas te komen. Omdat er een week tussen de eerste en de tweede termijn van dit overleg zat, heeft de Partij voor de Dieren van het vrije paasweekend gebruik gemaakt om de minister op dit punt een suggestie aan de hand te kunnen doen. We hebben drie etiketten ontwikkeld die zelfs in EU verband niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zouden zijn. Ik wil deze etiketten graag overhandigen aan de minister, en haar vragen of zij bereid is te komen tot een proef waaruit de reacties van consumenten op verplichte etikettering af te leiden zijn

(Klik hier voor de etiketten)

MOTIE verbod op de verrijkte kooi
De aangenomen motie Thieme (nr65) was duidelijk genoeg: een snelle invoering van het verbod op de verrijkte kooi. Het verbaasd me dat de minister in haar antwoord nog steeds uitgaat van eerst een onderzoek en dan een plan in de nota, terwijl we als kamer toch duidelijk blijven aan dringen op een snelle invoering van het verbod.

Wij willen dat de minister alsnog zo snel mogelijk een AMvB met een stand still invoert en ons meer duidelijkheid kan verschaffen over wanneer het verbod op de verrijkte kooi zal ingaan. Aan welke termijn denkt de minister?

Interessant voor jou

Algemeen Overleg Moties en Toezeggingen LNV-begroting 2007 (eerste termijn)

Lees verder

Algemeen Overleg Duurzame landbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer