Vragen Wassenberg over Stichting Nationale Park de Hoge Veluwe, dat van de wolf af wil


Indiendatum: 25 mrt. 2022

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur en Stikstof over Stichting Nationale Park de Hoge Veluwe, dat van de wolf af wil

  1. Kent u het bericht: ‘Stichting Nationale Park De Hoge Veluwe wil wolf kwijt?’ [1]
  2. Is het waar dat het verboden is de wolf als beschermde soort te doden, te vangen of opzettelijk te verstoren? Zo ja, deelt u de mening dat het herhaalde pleidooi van de Hoge Veluwe een uitlokking tot wetsovertreding inhoudt?
  3. Deelt u de mening dat de moeflon een exotische soort is die van nature in Nederland niet voorkomt, terwijl de wolf een streng beschermde inheemse diersoort is? Zo nee, waarom niet?
  4. Kunt u aangeven hoeveel moeflons er de afgelopen vijf jaar in het park De Hoge Veluwe geschoten zijn door jagers?
  5. Kunt u daarnaast aangeven hoeveel edelherten, reeën en wilde zwijnen de afgelopen jaar in park De Hoge Veluwe zijn geschoten?
  6. Hoe verhoudt het aantal dieren dat jaarlijks door jagers doodgeschoten wordt zich tot het aantal dieren dat door de wolf wordt gegeten?
  7. Deelt u de mening dat de aanwezigheid van de wolf een gunstige invloed heeft op de biodiversiteit, anders dan de parkdirectie beweert? Zo nee, waarom niet?
  8. Deelt u de mening dat 'gecontroleerd beheer' en het weren van de wolf uit het Nationaal park in strijd is met Europese en Nederlandse wetten ter bescherming van in het wild levende dieren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de parkdirectie daarop aan te spreken? Zo nee, waarom niet?
  9. Kan het herhaald pleiten voor verwijdering van een beschermde inheemse diersoort in relatie tot het beschermen van een uitheemse exoot aanleiding vormen voor maatregelen tegen het park? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.groeneruimte.nl/nieuws/bericht.php?id=238570