Vragen Wassenberg over over stik­stoftruc met eenden


Indiendatum: nov. 2019

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van LNV over het bericht dat de bouwers van een windmolenpark de vergunning van voormalige eendenfokkerijen misbruiken om een windmolenpark te realiseren.

 1. Kent u de berichten ‘Provincie Flevoland: stikstof-constructie Windpark Groen is geen ‘trucje’’[1] en ‘Gegoochel met eenden om uitstoot stikstof te compenseren’[2]?
 2. Bent u ervan op de hoogte dat de windmolenvereniging met instemming van de provincie Flevoland twee voormalig intensieve veehouderijen gevraagd heeft hun lege stallen weer te vullen met duizenden dieren om er zo zeker van te zijn dat de vereniging gebruik kan maken van compensatieruimte binnen de oude en niet-gebruikte vergunningen van de veehouders?
 3. Waren de 20.000 eenden op de dag van de vergunningverlening, 8 oktober 2019, aanwezig in de genoemde stallen?
 4. Is de vergunning die verleend is aan de windmolenvereniging wettig volgens de stikstof-beleidsregels die op 8 oktober golden? Was het vullen van de stallen daarvoor noodzakelijk?
 5. Bent u het met de Partij voor de Dierenfractie eens dat het tijdelijk vullen van stallen met 20.000 eenden, om die vervolgens te kunnen gebruiken om te “compenseren” een bizarre en onwenselijke constructie is, om – op papier – aan de regels te voldoen?
 6. Erkent u dat dit leidt tot extra dierenleed en tot een toename van de stikstofuitstoot, iets dat in de huidige crisis koste wat het kost voorkomen moet worden?
 7. Zo ja, kunt u voorkomen dat deze truc gaat worden toegepast?
 8. Deelt u de mening dat als een constructie als deze aan de wettelijke regels voldoet, er dan zo spoedig mogelijk een verandering moet komen in deze beleidsregels, om extra dierenleed én stikstofuitstoot te voorkomen?
 9. Kunt u voorkomen dat er meer van dergelijke constructies zullen worden toegestaan? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
 10. Is het juist dat onder de huidige regelgeving, bij extern salderen inderdaad gerekend wordt met de feitelijk benutte capaciteit (en niet met de feitelijk gerealiseerde capaciteit), waardoor er een perverse prikkel ontstaat voor veehouders om hun lege stallen snel te vullen[3], en zo de stikstofuitstoot in realiteit dus verhoogd wordt? Zo ja, hoe gaat u deze onwenselijke situatie voorkomen?
 11. Deelt u de visie dat, in navolging van de uitspraak van de Raad van State, de Nederlandse stikstofuitstoot drastisch af moet nemen en dus zeker niet toe mag nemen? Klopt het dat de latente ruimte in vergunningen een feitelijke toename van de stikstofuitstoot wel mogelijk maakt?
 12. Deelt u de visie dat compensatie met gebruik van latente ruimte helemaal geen compensatie is, omdat daarmee geen feitelijke uitstoot wordt gereduceerd? Zo nee, waarom niet?
 13. Deelt u visie dat de latente ruimte dus per direct uit vergunningen geschrapt moet worden, waarbij vergunninghouders, waar nodig, daarvoor gecompenseerd worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kunnen wij hiertoe een voorstel naar de Tweede Kamer verwachten?
 14. Kunt u deze vragen vóór het stikstofdebat met de Minister-President in week 46 beantwoorden?

[1] https://www.destentor.nl/dronten/provincie-flevoland-stikstof-constructie-windpark-groen-is-geen-trucje~a4df5a6a/

[2] https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/4905831/windmolens-eenden-stikstof-compenseren-pas

[3]Melkveehouders worden hier onder andere toe opgeroepen in het artikel ‘Extern salderen betekent krimp’, in het vakblad Melkvee, nummer 10, oktober 2019, p. 12.